Detall - esport2845-16068
Tipus de contingut: punt_esport | Dataset: puntesports_detall
ID
esport2845-16068
Nombre d'espais
1
Tipus de gestió
3774
Nom del tipus de gestió
Directa: centre d'ensenyament públic
Superfície de l'espai esportiu
70.2
Dimensió de l'espai de pràctica
11,7x6
Tipus d'instal·lació
46
Nom del tipus d'instal·lació
Sales esportives de característiques inferiors a SAL1
Descripció de la instal·lació
Sala esportiva I
Observacions
Any d'inauguració
Superfície construïda
Superfície urbanitzada
Hores d'obertura setmanals
Gestor d'equipament
Numero de referència
Propietari
Complex esportiu
esports2845
Municipi
08245
Comarca
13
Tema
6