Detall - esport2845-16069
Tipus de contingut: punt_esport | Dataset: puntesports_detall
ID
esport2845-16069
Nombre d'espais
1
Tipus de gestió
3774
Nom del tipus de gestió
Directa: centre d'ensenyament públic
Superfície de l'espai esportiu
69.6
Dimensió de l'espai de pràctica
11,6x6
Tipus d'instal·lació
46
Nom del tipus d'instal·lació
Sales esportives de característiques inferiors a SAL1
Descripció de la instal·lació
Sala esportiva II
Observacions
Any d'inauguració
Superfície construïda
Superfície urbanitzada
Hores d'obertura setmanals
Gestor d'equipament
Numero de referència
Propietari
Complex esportiu
esports2845
Municipi
08245
Comarca
13
Tema
6