Detall - esport2876-16228
Tipus de contingut: punt_esport | Dataset: puntesports_detall
ID
esport2876-16228
Nombre d'espais
1
Tipus de gestió
58
Nom del tipus de gestió
Directa: servei d'esports
Superfície de l'espai esportiu
877.4
Dimensió de l'espai de pràctica
39,8x17,5
Tipus d'instal·lació
23
Nom del tipus d'instal·lació
Pistes poliesportives (608 m2)
Descripció de la instal·lació
Pista Bàsica Poliesportiva II
Observacions
Any d'inauguració
Superfície construïda
Superfície urbanitzada
Hores d'obertura setmanals
Gestor d'equipament
Numero de referència
Propietari
Complex esportiu
esports2876
Municipi
08245
Comarca
13
Tema
6