Detall - esport2876-16234
Tipus de contingut: punt_esport | Dataset: puntesports_detall
ID
esport2876-16234
Nombre d'espais
4
Tipus de gestió
58
Nom del tipus de gestió
Directa: servei d'esports
Superfície de l'espai esportiu
637.2
Dimensió de l'espai de pràctica
24x10,7
Tipus d'instal·lació
42
Nom del tipus d'instal·lació
Pistes de tennis
Descripció de la instal·lació
Pistes de Tennis
Observacions
Any d'inauguració
Superfície construïda
Superfície urbanitzada
Hores d'obertura setmanals
Gestor d'equipament
Numero de referència
Propietari
Complex esportiu
esports2876
Municipi
08245
Comarca
13
Tema
6