Detall - esport2876-16237
Tipus de contingut: punt_esport | Dataset: puntesports_detall
ID
esport2876-16237
Nombre d'espais
1
Tipus de gestió
58
Nom del tipus de gestió
Directa: servei d'esports
Superfície de l'espai esportiu
576
Dimensió de l'espai de pràctica
25x13/3x3
Tipus d'instal·lació
52
Nom del tipus d'instal·lació
Piscines a l'aire lliure
Descripció de la instal·lació
Vasos aire lliure
Observacions
Any d'inauguració
Superfície construïda
Superfície urbanitzada
Hores d'obertura setmanals
Gestor d'equipament
Numero de referència
Propietari
Complex esportiu
esports2876
Municipi
08245
Comarca
13
Tema
6