Detall - esport2878-16251
Tipus de contingut: punt_esport | Dataset: puntesports_detall
ID
esport2878-16251
Nombre d'espais
1
Tipus de gestió
19540
Nom del tipus de gestió
Directa: centre d'ensenyament privat
Superfície de l'espai esportiu
77.76
Dimensió de l'espai de pràctica
16,2x4,8
Tipus d'instal·lació
46
Nom del tipus d'instal·lació
Sales esportives de característiques inferiors a SAL1
Descripció de la instal·lació
Sala esportiva
Observacions
Any d'inauguració
Superfície construïda
Superfície urbanitzada
Hores d'obertura setmanals
Gestor d'equipament
Numero de referència
Propietari
Complex esportiu
esports2878
Municipi
08245
Comarca
13
Tema
6