Detall - esport2882-16266
Tipus de contingut: punt_esport | Dataset: puntesports_detall
ID
esport2882-16266
Nombre d'espais
1
Tipus de gestió
19540
Nom del tipus de gestió
Directa: centre d'ensenyament privat
Superfície de l'espai esportiu
233.8
Dimensió de l'espai de pràctica
16,7x14
Tipus d'instal·lació
30
Nom del tipus d'instal·lació
Sales esportives (250 m2)
Descripció de la instal·lació
Sala esportiva
Observacions
Any d'inauguració
Superfície construïda
Superfície urbanitzada
Hores d'obertura setmanals
Gestor d'equipament
Numero de referència
Propietari
Complex esportiu
esports2882
Municipi
08245
Comarca
13
Tema
6