Detall - esport2884-16274
Tipus de contingut: punt_esport | Dataset: puntesports_detall
ID
esport2884-16274
Nombre d'espais
1
Tipus de gestió
58
Nom del tipus de gestió
Directa: servei d'esports
Superfície de l'espai esportiu
5760
Dimensió de l'espai de pràctica
91x57
Tipus d'instal·lació
32
Nom del tipus d'instal·lació
Camps poliesportius (4560 m2)
Descripció de la instal·lació
Camp Bàsic Poliesportiu
Observacions
Any d'inauguració
Superfície construïda
Superfície urbanitzada
Hores d'obertura setmanals
Gestor d'equipament
Numero de referència
Propietari
Complex esportiu
esports2884
Municipi
08245
Comarca
13
Tema
6