Detall - esport2900-16310
Tipus de contingut: punt_esport | Dataset: puntesports_detall
ID
esport2900-16310
Nombre d'espais
1
Tipus de gestió
3774
Nom del tipus de gestió
Directa: centre d'ensenyament públic
Superfície de l'espai esportiu
253.5
Dimensió de l'espai de pràctica
13x19,5
Tipus d'instal·lació
30
Nom del tipus d'instal·lació
Sales esportives (250 m2)
Descripció de la instal·lació
Sala esportiva
Observacions
Any d'inauguració
Superfície construïda
Superfície urbanitzada
Hores d'obertura setmanals
Gestor d'equipament
Numero de referència
Propietari
Complex esportiu
esports2900
Municipi
08245
Comarca
13
Tema
6