Detall - esport34281-34480
Tipus de contingut: punt_esport | Dataset: puntesports_detall
ID
esport34281-34480
Nombre d'espais
1
Tipus de gestió
59
Nom del tipus de gestió
Directa: organisme autònom
Superfície de l'espai esportiu
230
Dimensió de l'espai de pràctica
23x10
Tipus d'instal·lació
29
Nom del tipus d'instal·lació
Sales esportives (200 m2)
Descripció de la instal·lació
Sala esportiva
Observacions
Any d'inauguració
Superfície construïda
Superfície urbanitzada
Hores d'obertura setmanals
Gestor d'equipament
Numero de referència
Propietari
Complex esportiu
esports34281
Municipi
08105
Comarca
41
Tema
6