Detall - esport34281-34481
Tipus de contingut: punt_esport | Dataset: puntesports_detall
ID
esport34281-34481
Nombre d'espais
1
Tipus de gestió
59
Nom del tipus de gestió
Directa: organisme autònom
Superfície de l'espai esportiu
1125
Dimensió de l'espai de pràctica
41x21
Tipus d'instal·lació
28
Nom del tipus d'instal·lació
Pavellons esportius (1215 m2)
Descripció de la instal·lació
Pista Triple Poliesportiva
Observacions
Any d'inauguració
Superfície construïda
Superfície urbanitzada
Hores d'obertura setmanals
Gestor d'equipament
Numero de referència
Propietari
Complex esportiu
esports34281
Municipi
08105
Comarca
41
Tema
6