Detall - esport34281-34482
Tipus de contingut: punt_esport | Dataset: puntesports_detall
ID
esport34281-34482
Nombre d'espais
1
Tipus de gestió
59
Nom del tipus de gestió
Directa: organisme autònom
Superfície de l'espai esportiu
336
Dimensió de l'espai de pràctica
20x10
Tipus d'instal·lació
52
Nom del tipus d'instal·lació
Piscines a l'aire lliure
Descripció de la instal·lació
Vas recreatiu aire lliure
Observacions
Any d'inauguració
Superfície construïda
Superfície urbanitzada
Hores d'obertura setmanals
Gestor d'equipament
Numero de referència
Propietari
Complex esportiu
esports34281
Municipi
08105
Comarca
41
Tema
6