Detall - esport35203-35206
Tipus de contingut: punt_esport | Dataset: puntesports_detall
ID
esport35203-35206
Nombre d'espais
1
Tipus de gestió
3774
Nom del tipus de gestió
Directa: centre d'ensenyament públic
Superfície de l'espai esportiu
75
Dimensió de l'espai de pràctica
10x7,5
Tipus d'instal·lació
46
Nom del tipus d'instal·lació
Sales esportives de característiques inferiors a SAL1
Descripció de la instal·lació
Altres sales
Observacions
Any d'inauguració
Superfície construïda
Superfície urbanitzada
Hores d'obertura setmanals
Gestor d'equipament
Numero de referència
Propietari
Complex esportiu
esports35203
Municipi
08295
Comarca
11
Tema
6