Detall - esport35349-35350
Tipus de contingut: punt_esport | Dataset: puntesports_detall
ID
esport35349-35350
Nombre d'espais
3
Tipus de gestió
7410
Nom del tipus de gestió
Directa: privada
Superfície de l'espai esportiu
196.5
Dimensió de l'espai de pràctica
Tipus d'instal·lació
30
Nom del tipus d'instal·lació
Sales esportives (250 m2)
Descripció de la instal·lació
Sala esportiva
Observacions
Any d'inauguració
Superfície construïda
Superfície urbanitzada
Hores d'obertura setmanals
Gestor d'equipament
Numero de referència
Propietari
Complex esportiu
esports35349
Municipi
08295
Comarca
11
Tema
6