Detall - esport40742-40762
Tipus de contingut: punt_esport | Dataset: puntesports_detall
ID
esport40742-40762
Nombre d'espais
1
Tipus de gestió
58
Nom del tipus de gestió
Directa: servei d'esports
Superfície de l'espai esportiu
412.49
Dimensió de l'espai de pràctica
20,7x12,7
Tipus d'instal·lació
52
Nom del tipus d'instal·lació
Piscines a l'aire lliure
Descripció de la instal·lació
Altres vasos
Observacions
Any d'inauguració
Superfície construïda
Superfície urbanitzada
Hores d'obertura setmanals
Gestor d'equipament
Numero de referència
Propietari
Complex esportiu
esports40742
Municipi
08079
Comarca
42
Tema
6