Detall - esport40742-40763
Tipus de contingut: punt_esport | Dataset: puntesports_detall
ID
esport40742-40763
Nombre d'espais
1
Tipus de gestió
58
Nom del tipus de gestió
Directa: servei d'esports
Superfície de l'espai esportiu
100
Dimensió de l'espai de pràctica
6x6
Tipus d'instal·lació
54
Nom del tipus d'instal·lació
Altres espais petits i no reglamentaris (pistes petites, esplanades, etc.)
Descripció de la instal·lació
Altres vasos petits
Observacions
Any d'inauguració
Superfície construïda
Superfície urbanitzada
Hores d'obertura setmanals
Gestor d'equipament
Numero de referència
Propietari
Complex esportiu
esports40742
Municipi
08079
Comarca
42
Tema
6