Detall - esport41141-41142
Tipus de contingut: punt_esport | Dataset: puntesports_detall
ID
esport41141-41142
Nombre d'espais
1
Tipus de gestió
58
Nom del tipus de gestió
Directa: servei d'esports
Superfície de l'espai esportiu
1250
Dimensió de l'espai de pràctica
Tipus d'instal·lació
54
Nom del tipus d'instal·lació
Altres espais petits i no reglamentaris (pistes petites, esplanades, etc.)
Descripció de la instal·lació
Altres camps petits
Observacions
Any d'inauguració
Superfície construïda
Superfície urbanitzada
Hores d'obertura setmanals
Gestor d'equipament
Numero de referència
Propietari
Complex esportiu
esports41141
Municipi
08104
Comarca
6
Tema
6