Detall - esport41162-41241
Tipus de contingut: punt_esport | Dataset: puntesports_detall
ID
esport41162-41241
Nombre d'espais
1
Tipus de gestió
7410
Nom del tipus de gestió
Directa: privada
Superfície de l'espai esportiu
544
Dimensió de l'espai de pràctica
Tipus d'instal·lació
41
Nom del tipus d'instal·lació
Pistes poliesportives de característiques inferiors a POL1
Descripció de la instal·lació
Pista bàsica poliesportiva
Observacions
Any d'inauguració
Superfície construïda
Superfície urbanitzada
Hores d'obertura setmanals
Gestor d'equipament
Numero de referència
Propietari
Complex esportiu
esports41162
Municipi
08104
Comarca
6
Tema
6