Detall - esport41163-41200
Tipus de contingut: punt_esport | Dataset: puntesports_detall
ID
esport41163-41200
Nombre d'espais
1
Tipus de gestió
58
Nom del tipus de gestió
Directa: servei d'esports
Superfície de l'espai esportiu
64
Dimensió de l'espai de pràctica
4x4
Tipus d'instal·lació
54
Nom del tipus d'instal·lació
Altres espais petits i no reglamentaris (pistes petites, esplanades, etc.)
Descripció de la instal·lació
Altres vasos petits
Observacions
Any d'inauguració
Superfície construïda
Superfície urbanitzada
Hores d'obertura setmanals
Gestor d'equipament
Numero de referència
Propietari
Complex esportiu
esports41163
Municipi
08104
Comarca
6
Tema
6