Detall - esport41163-41220
Tipus de contingut: punt_esport | Dataset: puntesports_detall
ID
esport41163-41220
Nombre d'espais
1
Tipus de gestió
58
Nom del tipus de gestió
Directa: servei d'esports
Superfície de l'espai esportiu
245
Dimensió de l'espai de pràctica
Tipus d'instal·lació
46
Nom del tipus d'instal·lació
Sales esportives de característiques inferiors a SAL1
Descripció de la instal·lació
Sala esportiva
Observacions
Any d'inauguració
Superfície construïda
Superfície urbanitzada
Hores d'obertura setmanals
Gestor d'equipament
Numero de referència
Propietari
Complex esportiu
esports41163
Municipi
08104
Comarca
6
Tema
6