ID
Nombre d'espais
Tipus de gestió
Nom del tipus de gestió
Superfície de l'espai esportiu
Dimensió de l'espai de pràctica
Tipus d'instal·lació
Nom del tipus d'instal·lació
Descripció de la instal·lació
Observacions
Any d'inauguració
Superfície construïda
Superfície urbanitzada
Hores d'obertura setmanals
Gestor d'equipament
Numero de referència
Propietari
Complex esportiu
Municipi
Comarca
Tema
Conjunt de dades
Últim canvi
esport26640-26700 3 66 Directa: entitat esportiva 648 23,2x10,68 42 Pistes de tennis Pista de tennis esports26640 08053 7 6 Instal·lacions esportives 2024-04-15 17:21
esport26580-26581 1 58 Directa: servei d'esports 648 23,2x10,68 42 Pistes de tennis Pista de tennis esports26580 08053 7 6 Instal·lacions esportives 2024-04-15 17:21

Estadístiques 2024
Instal·lacions esportives

Mitjana 2024: 106,30 consultes/dia

Sabies que...?

...pots recuperar la informació dels museus en format RDF?

Actualment la API ofereix el retorn de les dades en format JSON per defecte, però se'n poden especificar d'altres com ara XML, CSV i RDF.

Exemple: https://do.diba.cat/api/dataset/museus/format/rdf-xml