ID
Nombre d'espais
Tipus de gestió
Nom del tipus de gestió
Superfície de l'espai esportiu
Dimensió de l'espai de pràctica
Tipus d'instal·lació
Nom del tipus d'instal·lació
Descripció de la instal·lació
Observacions
Any d'inauguració
Superfície construïda
Superfície urbanitzada
Hores d'obertura setmanals
Gestor d'equipament
Numero de referència
Propietari
Complex esportiu
Municipi
Comarca
Tema
Conjunt de dades
Últim canvi
esport33994-33995 1 58 Directa: servei d'esports 120 12x10 33640 Espai Lúdic i de la Salut per a la Gent Gran Espai lúdic i de salut per a gent gran esports33994 08078 14 6 Instal·lacions esportives 2024-05-26 16:52
esport40720-40722 1 58 Directa: servei d'esports 804 23 Pistes poliesportives (608 m2) Pista doble poliesportiva esports40720 08078 14 6 Instal·lacions esportives 2024-05-26 16:53
esport40720-40723 1 58 Directa: servei d'esports 2366 Àrees d'activitat esportiva amb refugis, senders, BTT, instal·lacions nàutiques, etc. Zona d'activitat en espai urbà esports40720 08078 14 6 Instal·lacions esportives 2024-05-26 16:53
esport40720-40724 1 58 Directa: servei d'esports 2366 Àrees d'activitat esportiva amb refugis, senders, BTT, instal·lacions nàutiques, etc. Zona d'activitat en espai urbà esports40720 08078 14 6 Instal·lacions esportives 2024-05-26 16:53
esport40721-40725 1 7760 - Sense identificar - 2366 Àrees d'activitat esportiva amb refugis, senders, BTT, instal·lacions nàutiques, etc. Camí natural, històric, sirga, rural esports40721 08078 14 6 Instal·lacions esportives 2024-05-26 16:53
esport40721-40726 1 7760 - Sense identificar - 2366 Àrees d'activitat esportiva amb refugis, senders, BTT, instal·lacions nàutiques, etc. Sender de gran recorregut esports40721 08078 14 6 Instal·lacions esportives 2024-05-26 16:53

Estadístiques 2024
Instal·lacions esportives

Mitjana 2024: 108,96 consultes/dia

Sabies que...?

...pots recuperar la informació dels museus en format RDF?

Actualment la API ofereix el retorn de les dades en format JSON per defecte, però se'n poden especificar d'altres com ara XML, CSV i RDF.

Exemple: https://do.diba.cat/api/dataset/museus/format/rdf-xml