ID
Nombre d'espais
Tipus de gestió
Nom del tipus de gestió
Superfície de l'espai esportiu
Dimensió de l'espai de pràctica
Tipus d'instal·lació
Nom del tipus d'instal·lació
Descripció de la instal·lació
Observacions
Any d'inauguració
Superfície construïda
Superfície urbanitzada
Hores d'obertura setmanals
Gestor d'equipament
Numero de referència
Propietari
Complex esportiu
Municipi
Comarca
Tema
Conjunt de dades
Últim canvi
esport25458-31205 1 19540 Directa: centre d'ensenyament privat 800 3578 Camp de futbol 7 Camp de Futbol 7 esports25458 08120 40 6 Instal·lacions esportives 2023-11-19 13:10
esport25458-31206 1 19540 Directa: centre d'ensenyament privat 800 37x17 23 Pistes poliesportives (608 m2) Pista Bàsica Poliesportiva esports25458 08120 40 6 Instal·lacions esportives 2023-11-19 13:10
esport25458-31207 1 19540 Directa: centre d'ensenyament privat 392 54 Altres espais petits i no reglamentaris (pistes petites, esplanades, etc.) Pista petita Bàsquet esports25458 08120 40 6 Instal·lacions esportives 2023-11-19 13:10
esport25458-31208 1 19540 Directa: centre d'ensenyament privat 200 54 Altres espais petits i no reglamentaris (pistes petites, esplanades, etc.) Pista petita Futbol Sala esports25458 08120 40 6 Instal·lacions esportives 2023-11-19 13:10
esport25458-31209 1 19540 Directa: centre d'ensenyament privat 200 20x10 29 Sales esportives (200 m2) Sala Condicionament Físic esports25458 08120 40 6 Instal·lacions esportives 2023-11-19 13:10
esport31140-31211 1 7410 Directa: privada 250 16x8,5 52 Piscines a l'aire lliure Vas natació recreativa esports31140 08120 40 6 Instal·lacions esportives 2023-11-19 13:10
esport31141-31213 1 3774 Directa: centre d'ensenyament públic 378 21x18 31 Sales esportives (350 m2) Sala esportiva esports31141 08120 40 6 Instal·lacions esportives 2023-11-19 13:10
esport31142-31214 2 58 Directa: servei d'esports 468 2368 Frontons i pistes amb frontó Frontó 2 parets 1979 Ajuntament de Matadepera 0812060009 Ajuntament de Matadepera esports31142 08120 40 6 Instal·lacions esportives 2023-11-19 13:11
esport31142-31215 1 58 Directa: servei d'esports 990 42x20 24 Pistes poliesportives (968 m2) Pista Doble Poliesportiva 1979 Ajuntament de Matadepera 0812060009 Ajuntament de Matadepera esports31142 08120 40 6 Instal·lacions esportives 2023-11-19 13:11
esport34014-34015 1 58 Directa: servei d'esports 120 12x10 33640 Espai Lúdic i de la Salut per a la Gent Gran Espai Lúdic i de Salut per a gent gran esports34014 08120 40 6 Instal·lacions esportives 2023-11-19 13:11
esport25392-31180 1 7410 Directa: privada 800 37x17 23 Pistes poliesportives (608 m2) Pista Bàsica Poliesportiva esports25392 08120 40 6 Instal·lacions esportives 2023-11-19 13:11
esport25392-31181 1 7410 Directa: privada 180 2368 Frontons i pistes amb frontó Frontó esports25392 08120 40 6 Instal·lacions esportives 2023-11-19 13:11
esport25392-31182 1 7410 Directa: privada 192 12x16 636 Pistes de petanca Pista de Petanca esports25392 08120 40 6 Instal·lacions esportives 2023-11-19 13:11
esport25392-31183 1 7410 Directa: privada 589 25x15 52 Piscines a l'aire lliure Vas natació recreativa esports25392 08120 40 6 Instal·lacions esportives 2023-11-19 13:11
esport31116-31188 1 3774 Directa: centre d'ensenyament públic 360 54 Altres espais petits i no reglamentaris (pistes petites, esplanades, etc.) Pista petita Bàsquet esports31116 08120 40 6 Instal·lacions esportives 2023-11-19 13:11
esport31116-31189 1 3774 Directa: centre d'ensenyament públic 162 54 Altres espais petits i no reglamentaris (pistes petites, esplanades, etc.) Pista de Voleibol esports31116 08120 40 6 Instal·lacions esportives 2023-11-19 13:11
esport31116-31190 1 3774 Directa: centre d'ensenyament públic 540 27x16 41 Pistes poliesportives de característiques inferiors a POL1 Pista Bàsica Poliesportiva esports31116 08120 40 6 Instal·lacions esportives 2023-11-19 13:11
esport31117-31193 1 3774 Directa: centre d'ensenyament públic 1408 41x30 25 Pistes poliesportives (1408 m2) Pista Triple Poliesportiva esports31117 08120 40 6 Instal·lacions esportives 2023-11-19 13:11
esport31117-31194 1 3774 Directa: centre d'ensenyament públic 198 18x11 46 Sales esportives de característiques inferiors a SAL1 Sala esportiva esports31117 08120 40 6 Instal·lacions esportives 2023-11-19 13:11
esport31118-31199 1 58 Directa: servei d'esports 2371 Camps de golf i pitch & putt Camp de golf. 9 forats esports31118 08120 40 6 Instal·lacions esportives 2023-11-19 13:11
esport31119-31204 7 7410 Directa: privada 800 24x11 42 Pistes de tennis Pistes de Tennis esports31119 08120 40 6 Instal·lacions esportives 2023-11-19 13:11
esport31119-31222 1 7410 Directa: privada 800 37x17 23 Pistes poliesportives (608 m2) Pista Bàsica Poliesportiva esports31119 08120 40 6 Instal·lacions esportives 2023-11-19 13:11
esport31119-31223 1 7410 Directa: privada 496 25x12 52 Piscines a l'aire lliure Vas natació recreativa esports31119 08120 40 6 Instal·lacions esportives 2023-11-19 13:11
esport31119-31224 1 7410 Directa: privada 1260 41x24 28 Pavellons esportius (1215 m2) Pista Triple Poliesportiva esports31119 08120 40 6 Instal·lacions esportives 2023-11-19 13:11
esport31119-31220 1 7410 Directa: privada 444 2368 Frontons i pistes amb frontó Frontó I esports31119 08120 40 6 Instal·lacions esportives 2023-11-19 13:11
esport31119-31221 1 7410 Directa: privada 360 2368 Frontons i pistes amb frontó Frontó II esports31119 08120 40 6 Instal·lacions esportives 2023-11-19 13:11
esport25303-31160 1 58 Directa: servei d'esports 5500 95x52 32 Camps poliesportius (4560 m2) Camp Doble Poliesportiu esports25303 08120 40 6 Instal·lacions esportives 2023-11-19 13:11
esport25392-31146 6 7410 Directa: privada 800 24x11 42 Pistes de tennis Pista de Tennis esports25392 08120 40 6 Instal·lacions esportives 2023-11-19 13:11
esport25392-31147 1 7410 Directa: privada 240 42 Pistes de tennis Pista de Tennis II esports25392 08120 40 6 Instal·lacions esportives 2023-11-19 13:11
esport25392-31148 1 7410 Directa: privada 800 24x11 42 Pistes de tennis Pista de Tennis III esports25392 08120 40 6 Instal·lacions esportives 2023-11-19 13:11
esport25392-31149 1 7410 Directa: privada 200 20x10 29 Sales esportives (200 m2) Sala esportiva esports25392 08120 40 6 Instal·lacions esportives 2023-11-19 13:11
esport25392-31150 2 7410 Directa: privada 7000 95x67 33 Camps poliesportius (6615 m2) Camp Doble Poliesportiu esports25392 08120 40 6 Instal·lacions esportives 2023-11-19 13:11
esport31141-31226 1 3774 Directa: centre d'ensenyament públic 1056 41x22 24 Pistes poliesportives (968 m2) Pista Poliesportiva esports31141 08120 40 6 Instal·lacions esportives 2023-11-19 13:11
esport31143-31231 1 7410 Directa: privada 240 16x8 52 Piscines a l'aire lliure Vas natació recreativa esports31143 08120 40 6 Instal·lacions esportives 2023-11-19 13:11
esport31143-31232 1 7410 Directa: privada 646 26x11 42 Pistes de tennis Pista de Tennis esports31143 08120 40 6 Instal·lacions esportives 2023-11-19 13:11
esport31143-31233 1 7410 Directa: privada 180 54 Altres espais petits i no reglamentaris (pistes petites, esplanades, etc.) Pista petita esports31143 08120 40 6 Instal·lacions esportives 2023-11-19 13:11
esport31142-31234 1 58 Directa: servei d'esports 676.5 25x12,5/12,5x6 52 Piscines a l'aire lliure Vas esportiu i vas d'ensenyament 1979 Ajuntament de Matadepera 0812060009 Ajuntament de Matadepera esports31142 08120 40 6 Instal·lacions esportives 2023-11-19 13:11
esport31142-31235 1 58 Directa: servei d'esports 300 20x15 30 Sales esportives (250 m2) Gimnàs Municipal 1979 Ajuntament de Matadepera 0812060009 Ajuntament de Matadepera esports31142 08120 40 6 Instal·lacions esportives 2023-11-19 13:11
esport31144-31240 1 58 Directa: servei d'esports 968 41x20 24 Pistes poliesportives (968 m2) Pista Doble Poliesportiva esports31144 08120 40 6 Instal·lacions esportives 2023-11-19 13:11
esport31142-36440 1 58 Directa: servei d'esports 2372 Altres espais singulars (esquí, hípica, minigolf, monopatí, etc.) Camp de monopatí i patí en línia (skatepark) 1979 Ajuntament de Matadepera 0812060009 Ajuntament de Matadepera esports31142 08120 40 6 Instal·lacions esportives 2023-11-19 13:12
esport46281-46282 1 7410 Directa: privada 32 54 Altres espais petits i no reglamentaris (pistes petites, esplanades, etc.) Altres sales petites esports46281 08120 40 6 Instal·lacions esportives 2023-11-19 13:12
esport46283-46284 1 27740 Xarxa supralocal 2366 Àrees d'activitat esportiva amb refugis, senders, BTT, instal·lacions nàutiques, etc. Sender de gran recorregut esports46283 08120 40 6 Instal·lacions esportives 2023-11-19 13:12
esport46285-46286 1 27740 Xarxa supralocal 2366 Àrees d'activitat esportiva amb refugis, senders, BTT, instal·lacions nàutiques, etc. Sender de petit recorregut esports46285 08120 40 6 Instal·lacions esportives 2023-11-19 13:12
esport46287-46288 4 66 Directa: entitat esportiva 2366 Àrees d'activitat esportiva amb refugis, senders, BTT, instal·lacions nàutiques, etc. Zona d'escalada esports46287 08120 40 6 Instal·lacions esportives 2023-11-19 13:12
esport31141-59380 1 3774 Directa: centre d'ensenyament públic 300 54 Altres espais petits i no reglamentaris (pistes petites, esplanades, etc.) Altres pistes petites: bàsquet esports31141 08120 40 6 Instal·lacions esportives 2023-11-19 13:13
esport31141-59381 1 3774 Directa: centre d'ensenyament públic 162 54 Altres espais petits i no reglamentaris (pistes petites, esplanades, etc.) Altres pistes petites: voleibol esports31141 08120 40 6 Instal·lacions esportives 2023-11-19 13:13
esport31141-59382 1 3774 Directa: centre d'ensenyament públic 2366 Àrees d'activitat esportiva amb refugis, senders, BTT, instal·lacions nàutiques, etc. Zona d'activitat en espai urbà: Tennis Taula esports31141 08120 40 6 Instal·lacions esportives 2023-11-19 13:13
esport31116-59360 1 3774 Directa: centre d'ensenyament públic 396 54 Altres espais petits i no reglamentaris (pistes petites, esplanades, etc.) Pista de Futbol Sala i Handbol esports31116 08120 40 6 Instal·lacions esportives 2023-11-19 13:17
esport31116-59361 1 3774 Directa: centre d'ensenyament públic 300 635 Rocòdroms i boulders Rocòdrom boulder 3m d'alçada esports31116 08120 40 6 Instal·lacions esportives 2023-11-19 13:17
esport31116-59362 1 3774 Directa: centre d'ensenyament públic 190 20x9,5 46 Sales esportives de característiques inferiors a SAL1 Sala Esportiva esports31116 08120 40 6 Instal·lacions esportives 2023-11-19 13:17
Estadístiques 2023
Instal·lacions esportives

Mitjana 2023: 116,74 consultes/dia

Sabies que...?

...pots recuperar les cinc biblioteques públiques més properes al cim de la Mola?

La nostre API Rest et permet interrogar les dades per recuperar, filtrar i ordenar tot allò que et puguis imaginar.

Exemple: https://do.diba.cat/api/dataset/biblioteques/geord-camp/localitzacio/geord-cord/41.641289,2.017917/pag-fi/5