ID
Nombre d'espais
Tipus de gestió
Nom del tipus de gestió
Superfície de l'espai esportiu
Dimensió de l'espai de pràctica
Tipus d'instal·lació
Nom del tipus d'instal·lació
Descripció de la instal·lació
Observacions
Any d'inauguració
Superfície construïda
Superfície urbanitzada
Hores d'obertura setmanals
Gestor d'equipament
Numero de referència
Propietari
Complex esportiu
Municipi
Comarca
Tema
Conjunt de dades
Últim canvi
esport34161-34162 1 58 Directa: servei d'esports 120 12x10 33640 Espai Lúdic i de la Salut per a la Gent Gran Espai Lúdic i de Salut per a gent gran esports34161 08175 14 6 Instal·lacions esportives 2020-08-04 17:31
esport38740-38741 1 7410 Directa: privada 156.75 12,5x5,5 1175 Piscines cobertes de característiques inferiors a PCO1 Altres vasos esports38740 08175 14 6 Instal·lacions esportives 2020-08-04 17:31

Estadístiques 2020
Instal·lacions esportives

Mitjana 2020: 29,23 consultes/dia

Sabies que...?

...pots personalitzar les consultes a la API amb diversos filtres?

La API ofereix tant filtres per modificar la cerca de les dades (operadors LIKE, AND, OR...) com filtres per tractar-ne el retorn (paginació, ordenació...).

Exemple: https://do.diba.cat/api/dataset/puntesports/camp-all-like/poliesportiu/ord-adreca_nom/desc