ID
Nombre d'espais
Tipus de gestió
Nom del tipus de gestió
Superfície de l'espai esportiu
Dimensió de l'espai de pràctica
Tipus d'instal·lació
Nom del tipus d'instal·lació
Descripció de la instal·lació
Observacions
Any d'inauguració
Superfície construïda
Superfície urbanitzada
Hores d'obertura setmanals
Gestor d'equipament
Numero de referència
Propietari
Complex esportiu
Municipi
Comarca
Tema
Conjunt de dades
Últim canvi
esport796-10365 1 3774 Directa: centre d'ensenyament públic 800 37x18 23 Pistes poliesportives (608 m2) Pista de Futbol esports796 08194 13 6 Instal·lacions esportives 2024-03-02 19:28
esport794-10361 1 3774 Directa: centre d'ensenyament públic 79.75 14,5x5,5 46 Sales esportives de característiques inferiors a SAL1 Sala esports794 08194 13 6 Instal·lacions esportives 2024-03-02 19:28
esport796-10366 1 3774 Directa: centre d'ensenyament públic 440 19x18 41 Pistes poliesportives de característiques inferiors a POL1 Pista de Bàsquet esports796 08194 13 6 Instal·lacions esportives 2024-03-02 19:28
esport796-10367 1 3774 Directa: centre d'ensenyament públic 108.54 16,2x6,7 46 Sales esportives de característiques inferiors a SAL1 Sala esportiva esports796 08194 13 6 Instal·lacions esportives 2024-03-02 19:28
esport802-10374 1 3774 Directa: centre d'ensenyament públic 720 33x18 23 Pistes poliesportives (608 m2) Pista Bàsica Poliesportiva esports802 08194 13 6 Instal·lacions esportives 2024-03-02 19:28
esport802-10377 1 3774 Directa: centre d'ensenyament públic 297 27x11 30 Sales esportives (250 m2) Sala esportiva esports802 08194 13 6 Instal·lacions esportives 2024-03-02 19:28
esport803-10380 1 3774 Directa: centre d'ensenyament públic 48.6 54 Altres espais petits i no reglamentaris (pistes petites, esplanades, etc.) Altres sales petites esports803 08194 13 6 Instal·lacions esportives 2024-03-02 19:28
esport803-10381 1 3774 Directa: centre d'ensenyament públic 968 41x20 24 Pistes poliesportives (968 m2) Pista Doble Poliesportiva esports803 08194 13 6 Instal·lacions esportives 2024-03-02 19:28
esport799-10453 1 19540 Directa: centre d'ensenyament privat 498.75 54 Altres espais petits i no reglamentaris (pistes petites, esplanades, etc.) Pista de Volei esports799 08194 13 6 Instal·lacions esportives 2024-03-02 19:28
esport799-10454 1 19540 Directa: centre d'ensenyament privat 498.75 54 Altres espais petits i no reglamentaris (pistes petites, esplanades, etc.) Pista de Bàsquet esports799 08194 13 6 Instal·lacions esportives 2024-03-02 19:28
esport799-10459 1 19540 Directa: centre d'ensenyament privat 165 11x7 52 Piscines a l'aire lliure Piscina esports799 08194 13 6 Instal·lacions esportives 2024-03-02 19:28
esport767-10521 1 62 Indirecta: concessió 1215 42x25 28 Pavellons esportius (1215 m2) Pista Triple Poliesportiva esports767 08194 13 6 Instal·lacions esportives 2024-03-02 19:28
esport767-10522 1 62 Indirecta: concessió 222.6 31,8x7 29 Sales esportives (200 m2) Sala amb equipament esports767 08194 13 6 Instal·lacions esportives 2024-03-02 19:28
esport767-10523 1 62 Indirecta: concessió 184 23x8 46 Sales esportives de característiques inferiors a SAL1 Sala d'Aeròbic esports767 08194 13 6 Instal·lacions esportives 2024-03-02 19:28
esport767-10524 1 62 Indirecta: concessió 1030.5 25x16,5/10x12,5 36 Piscines cobertes (2000 m2) Piscina (2 vasos) esports767 08194 13 6 Instal·lacions esportives 2024-03-02 19:28
esport770-10355 1 66 Directa: entitat esportiva 6800 95x66 33 Camps poliesportius (6615 m2) Camp Doble Poliesportiu esports770 08194 13 6 Instal·lacions esportives 2024-03-02 19:28
esport801-10443 1 19540 Directa: centre d'ensenyament privat 501.7 26x14,4 45 Pavellons esportius de característiques inferiors a PAV1 Pista Bàsica Poliesportiva esports801 08194 13 6 Instal·lacions esportives 2024-03-02 19:28
esport768-10535 1 58 Directa: servei d'esports 704 29x20 26 Pavellons esportius (640 m2) Pista Bàsica Poliesportiva esports768 08194 13 6 Instal·lacions esportives 2024-03-02 19:28
esport768-10536 1 58 Directa: servei d'esports 260.4 21,7x12 30 Sales esportives (250 m2) Sala esportiva esports768 08194 13 6 Instal·lacions esportives 2024-03-02 19:28
esport768-10537 1 58 Directa: servei d'esports 156 13x12 46 Sales esportives de característiques inferiors a SAL1 Sala de Lluita Grecoromana esports768 08194 13 6 Instal·lacions esportives 2024-03-02 19:28
esport793-10543 1 27740 Xarxa supralocal 2366 Àrees d'activitat esportiva amb refugis, senders, BTT, instal·lacions nàutiques, etc. Zona Aqüàtica de Vela esports793 08194 13 6 Instal·lacions esportives 2024-03-02 19:28
esport804-10464 1 27740 Xarxa supralocal 968 41x20 24 Pistes poliesportives (968 m2) Pista Doble Poliesportiva esports804 08194 13 6 Instal·lacions esportives 2024-03-02 19:28
esport772-10389 1 7410 Directa: privada 5888 87x61 32 Camps poliesportius (4560 m2) Camp Doble Poliesportiu esports772 08194 13 6 Instal·lacions esportives 2024-03-02 19:28
esport794-10360 1 3774 Directa: centre d'ensenyament públic 799.5 36x18,5 23 Pistes poliesportives (608 m2) Pista Bàsica Poliesportiva esports794 08194 13 6 Instal·lacions esportives 2024-03-02 19:28
esport791-10425 1 58 Directa: servei d'esports 120 15x8 636 Pistes de petanca Pista de Petanca esports791 08194 13 6 Instal·lacions esportives 2024-03-02 19:28
esport789-10428 1 58 Directa: servei d'esports 240 15x16 636 Pistes de petanca Pista de Petanca esports789 08194 13 6 Instal·lacions esportives 2024-03-02 19:28
esport801-10444 1 19540 Directa: centre d'ensenyament privat 550 52x7 45 Pavellons esportius de característiques inferiors a PAV1 Pista de Bàsquet esports801 08194 13 6 Instal·lacions esportives 2024-03-02 19:28
esport790-10449 1 58 Directa: servei d'esports 4000 44 Camps poliesportius de característiques inferiors a CAM1 Camp de Bàsquet esports790 08194 13 6 Instal·lacions esportives 2024-03-02 19:28
esport788-10421 3 58 Directa: servei d'esports 224 16x14 636 Pistes de petanca Pista de Petanca esports788 08194 13 6 Instal·lacions esportives 2024-03-02 19:28
esport804-10463 1 27740 Xarxa supralocal 377.6 29,5x12,8 31 Sales esportives (350 m2) Sala esportiva esports804 08194 13 6 Instal·lacions esportives 2024-03-02 19:28
esport783-10482 1 58 Directa: servei d'esports 600 41 Pistes poliesportives de característiques inferiors a POL1 Pista Bàsica Poliesportiva esports783 08194 13 6 Instal·lacions esportives 2024-03-02 19:28
esport768-10533 1 58 Directa: servei d'esports 478.5 25x12,5 35 Piscines cobertes (1600 m2) Piscina esportiva esports768 08194 13 6 Instal·lacions esportives 2024-03-02 19:28
esport772-10397 1 7410 Directa: privada 2400 76x26 25 Pistes poliesportives (1408 m2) Pista Triple Poliesportiva esports772 08194 13 6 Instal·lacions esportives 2024-03-02 19:28
esport797-10433 1 19540 Directa: centre d'ensenyament privat 660 27x19 23 Pistes poliesportives (608 m2) Pista Bàsica Poliesportiva esports797 08194 13 6 Instal·lacions esportives 2024-03-02 19:28
esport797-10434 1 19540 Directa: centre d'ensenyament privat 300 20x12 30 Sales esportives (250 m2) Sala esportiva esports797 08194 13 6 Instal·lacions esportives 2024-03-02 19:28
esport797-10435 1 19540 Directa: centre d'ensenyament privat 148 18,5x8 46 Sales esportives de característiques inferiors a SAL1 Sala Condicionament Físic esports797 08194 13 6 Instal·lacions esportives 2024-03-02 19:28
esport801-10439 1 19540 Directa: centre d'ensenyament privat 715 54 Altres espais petits i no reglamentaris (pistes petites, esplanades, etc.) Camp petit esports801 08194 13 6 Instal·lacions esportives 2024-03-02 19:28
esport772-10387 1 7410 Directa: privada 1980 57x30 3578 Camp de futbol 7 Camp Futbol-7 esports772 08194 13 6 Instal·lacions esportives 2024-03-02 19:28
esport772-10392 1 7410 Directa: privada 7140 100x65 33 Camps poliesportius (6615 m2) Camp de Futbol esports772 08194 13 6 Instal·lacions esportives 2024-03-02 19:28
esport772-10395 1 7410 Directa: privada 100.86 12,3x8,2 46 Sales esportives de característiques inferiors a SAL1 Sala amb equipament esports772 08194 13 6 Instal·lacions esportives 2024-03-02 19:28
esport772-10396 1 7410 Directa: privada 450 30x15 31 Sales esportives (350 m2) Sala esportiva esports772 08194 13 6 Instal·lacions esportives 2024-03-02 19:28
esport787-10431 3 66 Directa: entitat esportiva 120 15x8 636 Pistes de petanca Pista de Petanca esports787 08194 13 6 Instal·lacions esportives 2024-03-02 19:28
esport801-10440 1 19540 Directa: centre d'ensenyament privat 2070 49,5x33 3578 Camp de futbol 7 Camp Futbol 7 esports801 08194 13 6 Instal·lacions esportives 2024-03-02 19:28
esport801-10441 1 19540 Directa: centre d'ensenyament privat 250.16 21,2x11,8 30 Sales esportives (250 m2) Sala esportiva esports801 08194 13 6 Instal·lacions esportives 2024-03-02 19:28
esport801-10442 1 19540 Directa: centre d'ensenyament privat 142.6 23x6,2 46 Sales esportives de característiques inferiors a SAL1 Sala Condicionament Físic esports801 08194 13 6 Instal·lacions esportives 2024-03-02 19:28
esport799-10455 1 19540 Directa: centre d'ensenyament privat 669.75 25,5x20x5 23 Pistes poliesportives (608 m2) Pista Bàsica Poliesportiva esports799 08194 13 6 Instal·lacions esportives 2024-03-02 19:28
esport799-10456 1 19540 Directa: centre d'ensenyament privat 924 39x19 23 Pistes poliesportives (608 m2) Pista Doble Poliesportiva esports799 08194 13 6 Instal·lacions esportives 2024-03-02 19:28
esport799-10457 1 19540 Directa: centre d'ensenyament privat 115.8 10,83x10,7 46 Sales esportives de característiques inferiors a SAL1 Sala esportiva esports799 08194 13 6 Instal·lacions esportives 2024-03-02 19:28
esport799-10458 1 19540 Directa: centre d'ensenyament privat 49 9,8x5 54 Altres espais petits i no reglamentaris (pistes petites, esplanades, etc.) Sala petita esports799 08194 13 6 Instal·lacions esportives 2024-03-02 19:28
esport805-10466 1 27740 Xarxa supralocal 968 41x20 24 Pistes poliesportives (968 m2) Pista Doble Poliesportiva esports805 08194 13 6 Instal·lacions esportives 2024-03-02 19:28
Estadístiques 2024
Instal·lacions esportives

Mitjana 2024: 99,26 consultes/dia

Sabies que...?

...pots recuperar la informació dels museus en format RDF?

Actualment la API ofereix el retorn de les dades en format JSON per defecte, però se'n poden especificar d'altres com ara XML, CSV i RDF.

Exemple: https://do.diba.cat/api/dataset/museus/format/rdf-xml