Detall - 1176959
Tipus de contingut: infopublica | Dataset: saip
Nom ens
Ajuntament de Subirats
Codi ens
0827320002
Municipi
08273
Nom expedient
2023_789_SOL·LICITUD INFORMACIO RETRIBUCIO REGIDORS ANY 2022
Codi expedient
789
Any expedient
2023
Identificador
1176959
Descripció sol·licitud
Sol·licitud informació de les partides econòmiques individuals de cada regidor a l`any 2022
Temàtica sol·licitud
Informació institucional i organitzativa
Data de registre
2023-03-21 00:00:00
Número registre
1603
Tipus solicitant
Persona Física
Idioma
Català
Canal entrada
Electrònic
Sentit de la resolució
Estimada
Data de notificació
2023-04-03 00:00:00
Dies de resposta
9
Número de la resolució
2023/107
CSV de la resolució
P3HVF-5TJN6-3X2IL
Motiu de la denegació
Reclamació GAIP