Detall - 1285563
Tipus de contingut: infopublica | Dataset: saip
Nom ens
Ajuntament de Subirats
Codi ens
0827320002
Municipi
08273
Nom expedient
2023_1685_SOL·LICITUD ACCES DOCUMENTACIO PUBLICA OBRES PUBLIQUES, PLANS URBANISTICS I REPARCEL·LACIONS URBANITZACIO CASABLANCA
Codi expedient
1685
Any expedient
2023
Identificador
1285563
Descripció sol·licitud
Sol·licitud d`accés a la informació pública - documentació d`obres públiques plans urbanístics i reparcel·lacions que a la urbanització de Casablanca
Temàtica sol·licitud
Altra informació
Data de registre
2023-06-27 00:00:00
Número registre
3764
Tipus solicitant
Persona Física
Idioma
Català
Canal entrada
Electrònic
Sentit de la resolució
Estimada
Data de notificació
2023-07-06 00:00:00
Dies de resposta
7
Número de la resolució
2023/317
CSV de la resolució
93SVF-AP53L-TY64R
Motiu de la denegació
Reclamació GAIP