Detall - 895116
Tipus de contingut: infopublica | Dataset: saip
Nom ens
Ajuntament de Subirats
Codi ens
0827320002
Municipi
08273
Nom expedient
2022_1247_SOL·LICITUD COPIA LLICENCIA SEGREGACIO VINYA FINCA 2154
Codi expedient
1247
Any expedient
2022
Identificador
895116
Descripció sol·licitud
Sol·licita: Una còpia llicència de segregació de vinya.
Temàtica sol·licitud
Altra informació
Data de registre
2022-05-24 00:00:00
Número registre
2589
Tipus solicitant
Persona Jurídica
Idioma
Català
Canal entrada
Electrònic
Sentit de la resolució
Estimada
Data de notificació
2022-05-31 00:00:00
Dies de resposta
5
Número de la resolució
2022/144
CSV de la resolució
YHOX2-OQ2YE-P0X85
Motiu de la denegació
Reclamació GAIP