ID
Nom
Primer cognom
Segon cognom
Càrrec
Àmbit de treball
Correu de contacte
Codi INE del municipi
Ordre
Conjunt de dades
Últim canvi
tecnic_1089718_08146_50 Benjamín Vázquez Cerdá Secretari Secretari 08146 101 Tècnics municipals 2024-04-19 00:47
tecnic_1089718_08146_52 Benjamín Vázquez Cerdá Interventor Interventor 08146 102 Tècnics municipals 2024-04-19 00:47
tecnic_1089718_08146_43 Benjamín Vázquez Cerdá Tresorer Tresorer 08146 103 Tècnics municipals 2024-04-19 00:47

Estadístiques 2024
Tècnics municipals

Mitjana 2024: 95,12 consultes/dia

Sabies que...?

...pots recuperar la informació dels museus en format RDF?

Actualment la API ofereix el retorn de les dades en format JSON per defecte, però se'n poden especificar d'altres com ara XML, CSV i RDF.

Exemple: https://do.diba.cat/api/dataset/museus/format/rdf-xml