Detall - 1178077
Tipus de contingut: infopublica | Dataset: saip
Nom ens
Ajuntament de Balsareny
Codi ens
0801800000
Municipi
08018
Nom expedient
2023_808_SOL·LICITUD ACCES INFORMACIO PUBLICA EXPEDIENTS DISCIPLINARIS AL PERSONAL EX.2022
Codi expedient
808
Any expedient
2023
Identificador
1178077
Descripció sol·licitud
SOL·LICITUD D`ACCÉS A LA INFORMACIÓ PÚBLICA EXPEDIENTS DISCIPLINARIS A PERSONAL MUNICIPAL
Temàtica sol·licitud
Informació institucional i organitzativa
Data de registre
2023-03-27 00:00:00
Número registre
1396
Tipus solicitant
Persona Física
Idioma
Català
Canal entrada
Electrònic
Sentit de la resolució
Estimada
Data de notificació
2023-04-03 00:00:00
Dies de resposta
5
Número de la resolució
2023/235
CSV de la resolució
XF8IE-QCFB8-60D19
Motiu de la denegació
Reclamació GAIP