Graf de relacions (Linked data)

  • La distribució inicial dels nodes és aleatòria, si refresques la pantalla obtindràs una situació inicial nova.
  • Tots els nodes amb un conjunt de camps comú tenen el mateix color.
  • Els nodes que representen un tipus de contingut són rectangulars, els que representen un dataset són eli·lipsis.
  • Utilitza el zoom i els botóns de navegació que hi ha a baix del graf per navegar entre tots els nodes i descobrir les seves relacions.
  • Pots utilitzar el ratolí per moure i arrosegar nodes.
  • Si poses el ratolí a sobre d'un node obtindràs la seva URI.