Detall - 1218647
Tipus de contingut: infopublica | Dataset: saip
Nom ens
Ajuntament de Castellví de la Marca
Codi ens
0806540003
Municipi
08065
Nom expedient
2023_706_SOL ACCES INFORMACIO PUBLICA EXPT_397_21 MODIF POUM MASIES
Codi expedient
706
Any expedient
2023
Identificador
1218647
Descripció sol·licitud
SOL.LICITA COPIES DOCUMENTS URGENT
Temàtica sol·licitud
Data de registre
2023-04-27 00:00:00
Número registre
1626
Tipus solicitant
Idioma
Català
Canal entrada
Sentit de la resolució
Data de notificació
2024-05-27 00:00:00
Dies de resposta
Número de la resolució
CSV de la resolució
Motiu de la denegació
Reclamació GAIP