Detall - 1290710
Tipus de contingut: infopublica | Dataset: saip
Nom ens
Ajuntament de Castellví de la Marca
Codi ens
0806540003
Municipi
08065
Nom expedient
2023_1036_ACCÉS A LA INFORMACIÓ PÚBLICA SUMEM PER CASTELLVÍ - INFORMACIÓ ECONOMICOFINANCERA
Codi expedient
1036
Any expedient
2023
Identificador
1290710
Descripció sol·licitud
Temàtica sol·licitud
Data de registre
2024-05-24 00:00:00
Número registre
Tipus solicitant
Idioma
Català
Canal entrada
Sentit de la resolució
Data de notificació
2024-05-24 00:00:00
Dies de resposta
Número de la resolució
CSV de la resolució
Motiu de la denegació
Reclamació GAIP