Detall - 1410803
Tipus de contingut: infopublica | Dataset: saip
Nom ens
Ajuntament de Castellví de la Marca
Codi ens
0806540003
Municipi
08065
Nom expedient
2023_1546_SOL CONSULTA EXPEDIENTS LLICENCIES OBRA MASET DE RATERA
Codi expedient
1546
Any expedient
2023
Identificador
1410803
Descripció sol·licitud
SOL LICITA CONSULTA EXPEDIENT OBRES FINCA CADASTRAL 001629300CF87H0001QF
Temàtica sol·licitud
Data de registre
2023-10-23 00:00:00
Número registre
3757
Tipus solicitant
Idioma
Català
Canal entrada
Sentit de la resolució
Data de notificació
2024-05-26 00:00:00
Dies de resposta
Número de la resolució
CSV de la resolució
Motiu de la denegació
Reclamació GAIP