Detall - 1413386
Tipus de contingut: infopublica | Dataset: saip
Nom ens
Ajuntament de Castellví de la Marca
Codi ens
0806540003
Municipi
08065
Nom expedient
2023_1567_SOL INFORMACIO ESTUDI RECERCA CONSULTA ESCOLES REPUBLICANES
Codi expedient
1567
Any expedient
2023
Identificador
1413386
Descripció sol·licitud
SOL LICITA INFORMACIO / DOCUMENTACIO SOBRE LES ESCOLES REPUBLICANES EN LA SEGONA REPUBLICA
Temàtica sol·licitud
Data de registre
2023-11-07 00:00:00
Número registre
3924
Tipus solicitant
Idioma
Català
Canal entrada
Sentit de la resolució
Data de notificació
2024-05-26 00:00:00
Dies de resposta
Número de la resolució
CSV de la resolució
Motiu de la denegació
Reclamació GAIP