Detall - 1423546
Tipus de contingut: infopublica | Dataset: saip
Nom ens
Ajuntament de Balsareny
Codi ens
0801800000
Municipi
08018
Nom expedient
2023_2399_SOL·LICITUD ACCES INFORMACIO PUBLICA JUTGE DE PAU SUBSTITUT
Codi expedient
2399
Any expedient
2023
Identificador
1423546
Descripció sol·licitud
ACCÉS EXPEDIENT DE CONVOCATÒRIA DEL JUTGE/SSA DE PAU SUPLENT
Temàtica sol·licitud
Informació institucional i organitzativa
Data de registre
2023-11-30 00:00:00
Número registre
5040
Tipus solicitant
Persona Física
Idioma
Català
Canal entrada
Electrònic
Sentit de la resolució
Estimada
Data de notificació
2023-12-21 00:00:00
Dies de resposta
16
Número de la resolució
2023_890
CSV de la resolució
DAI2X-ENJHX-YS9T0
Motiu de la denegació
Reclamació GAIP