Detall - 1461996
Tipus de contingut: infopublica | Dataset: saip
Nom ens
Ajuntament de Castellví de la Marca
Codi ens
0806540003
Municipi
08065
Nom expedient
2024_195_CONSULTA DADES EXPEDIENT RBLA LLIBERTAT 19
Codi expedient
195
Any expedient
2024
Identificador
1461996
Descripció sol·licitud
SOL.LICITA COPIA PLANOL CANONADES AIGUA DE CASA SEVA
Temàtica sol·licitud
Data de registre
2024-01-25 00:00:00
Número registre
423
Tipus solicitant
Idioma
Català
Canal entrada
Sentit de la resolució
Data de notificació
2024-05-27 00:00:00
Dies de resposta
Número de la resolució
CSV de la resolució
Motiu de la denegació
Reclamació GAIP