Detall - 1474029
Tipus de contingut: infopublica | Dataset: saip
Nom ens
Ajuntament de Castellví de la Marca
Codi ens
0806540003
Municipi
08065
Nom expedient
2024_298_SOL ACCES A LA INFORMACIO PUBLICA JBM
Codi expedient
298
Any expedient
2024
Identificador
1474029
Descripció sol·licitud
SOL LICITA DADES REGIDORS AJUNTAMENT
Temàtica sol·licitud
Data de registre
2023-12-15 00:00:00
Número registre
4243
Tipus solicitant
Idioma
Català
Canal entrada
Sentit de la resolució
Data de notificació
2024-05-26 00:00:00
Dies de resposta
Número de la resolució
CSV de la resolució
Motiu de la denegació
Reclamació GAIP