Detall - 357603
Tipus de contingut: infopublica | Dataset: saip
Nom ens
Ajuntament d'Avinyonet del Penedès
Codi ens
0801370005
Municipi
08013
Nom expedient
2019_155_2019_155_2019_155_PETICIÓ DUPLICAT PLANELLS HABITATGE C. CARME 13
Codi expedient
155
Any expedient
2019
Identificador
357603
Descripció sol·licitud
eTRAM - Instància genèricaSOL·LICITUD DE LA CÒPIA DELS PLANELLS DEL HABITATGE QUEHAN COMPRAT
Temàtica sol·licitud
Altra informació
Data de registre
2019-02-26 00:00:00
Número registre
654
Tipus solicitant
Persona Física
Idioma
Català
Canal entrada
Electrònic
Sentit de la resolució
Estimada
Data de notificació
2021-03-02 00:00:00
Dies de resposta
516
Número de la resolució
CSV de la resolució
Motiu de la denegació
Reclamació GAIP