Detall - 362490
Tipus de contingut: infopublica | Dataset: saip
Nom ens
Ajuntament d'Avinyonet del Penedès
Codi ens
0801370005
Municipi
08013
Nom expedient
2018_10282_2018_10282_CONSULTA SERVEI DEL SUBMINITRAMENT AIGUA POTABLE
Codi expedient
10282
Any expedient
2018
Identificador
362490
Descripció sol·licitud
COMUNICACIÓ RESPOSTA INSTÀNCIA E-2018-1834 PER LA SOL·LICITUD SERVEI SUBMINISTRAMENT AIGUA POTABLE
Temàtica sol·licitud
Gestió dels serveis públics
Data de registre
2018-12-27 00:00:00
Número registre
1834
Tipus solicitant
Persona Física
Idioma
Català
Canal entrada
Electrònic
Sentit de la resolució
Estimada
Data de notificació
2019-06-10 00:00:00
Dies de resposta
113
Número de la resolució
S-2019-400
CSV de la resolució
Motiu de la denegació
Reclamació GAIP