Detall - 377128
Tipus de contingut: infopublica | Dataset: saip
Nom ens
Ajuntament d'Avinyonet del Penedès
Codi ens
0801370005
Municipi
08013
Nom expedient
2019_313_2019_313_SOL·LICITUD COPIA EXPEDIENT CONTENIDORS PENEDES
Codi expedient
313
Any expedient
2019
Identificador
377128
Descripció sol·licitud
eTRAM - Instància genèrica SOL·LICITUD CÒPIA EXPEDIENT LLICENCIA AMBIENTAL ACTIVITAT MUNICIPAL CONTENIDORS PENEDES
Temàtica sol·licitud
Altra informació
Data de registre
2020-01-22 00:00:00
Número registre
190
Tipus solicitant
Persona Jurídica
Idioma
Català
Canal entrada
Electrònic
Sentit de la resolució
Estimada
Data de notificació
2021-02-26 00:00:00
Dies de resposta
288
Número de la resolució
S-2021-251
CSV de la resolució
Motiu de la denegació
DEMANEN CÒPIA DE L'EXPEDIENT, SE ELS HI DIU QUE PODEN VENIR A VEURE L'EXPEDIENT QUE SE ELS HI POSA A DISPOSICIÓ I QUE SI ES VOL CÒPIA FÍSICA CAL PAGAR UNA TAXA, FAN RECURS PER NO PAGAR TAXA I AL HAVER-HI CONTENCIOS JA NO ES DONA RESPOSTA AL RECURS
Reclamació GAIP