Detall - 566157
Tipus de contingut: infopublica | Dataset: saip
Nom ens
Ajuntament d'Avinyonet del Penedès
Codi ens
0801370005
Municipi
08013
Nom expedient
2020_812_2020_812_SOL·LICITUD INFORMACIO PADRO ANTIC AVANTPASSATS
Codi expedient
812
Any expedient
2020
Identificador
566157
Descripció sol·licitud
SOL·LICITUD REVISAR PADRONS ANTICS PER RECERCA AVANTPASSATS
Temàtica sol·licitud
Altra informació
Data de registre
2020-11-23 00:00:00
Número registre
3034
Tipus solicitant
Persona Física
Idioma
Català
Canal entrada
Electrònic
Sentit de la resolució
Estimada
Data de notificació
2020-12-01 00:00:00
Dies de resposta
6
Número de la resolució
S-2020-920
CSV de la resolució
Motiu de la denegació
Reclamació GAIP