Detall - 674676
Tipus de contingut: infopublica | Dataset: saip
Nom ens
Ajuntament d'Avinyonet del Penedès
Codi ens
0801370005
Municipi
08013
Nom expedient
2021_570_2021_570_2021_570_SOL·LICITUD CONSULTA CENSOS PADRONS I QUINTES PER INVESTIGACIO FAMILIAR
Codi expedient
570
Any expedient
2021
Identificador
674676
Descripció sol·licitud
SOL·LICITTUD CONSULTA CENSOS PADRONS I QUINTES PER RECERCA AVANTPASSATS
Temàtica sol·licitud
Altra informació
Data de registre
2021-06-15 00:00:00
Número registre
1751
Tipus solicitant
Persona Física
Idioma
Català
Canal entrada
Electrònic
Sentit de la resolució
Estimada
Data de notificació
2021-08-18 00:00:00
Dies de resposta
46
Número de la resolució
S-2021-769
CSV de la resolució
Motiu de la denegació
Reclamació GAIP