Detall - 674678
Tipus de contingut: infopublica | Dataset: saip
Nom ens
Ajuntament d'Avinyonet del Penedès
Codi ens
0801370005
Municipi
08013
Nom expedient
2021_572_2021_572_2021_572_SOL·LICITUD CONSULTA CENSOS PADRONS I QUINTES PER INVESTIGACIO AVANTPASSATS
Codi expedient
572
Any expedient
2021
Identificador
674678
Descripció sol·licitud
SOL·LICITUD CONSULTA CENSOS PADRONS I QUINTES PER INVESTIGACIO AVANTPASSATS
Temàtica sol·licitud
Altra informació
Data de registre
2021-06-16 00:00:00
Número registre
1762
Tipus solicitant
Persona Física
Idioma
Català
Canal entrada
Ordinari
Sentit de la resolució
Estimada
Data de notificació
2021-08-18 00:00:00
Dies de resposta
45
Número de la resolució
S-2021-1770
CSV de la resolució
Motiu de la denegació
Reclamació GAIP