Detall - 941283
Tipus de contingut: infopublica | Dataset: saip
Nom ens
Ajuntament de Balsareny
Codi ens
0801800000
Municipi
08018
Nom expedient
2022_1597_SOL·LICITUD ACCES INFORMACIO PUBLICA GRANS TENIDORS PER HABITATGES BUITS
Codi expedient
1597
Any expedient
2022
Identificador
941283
Descripció sol·licitud
INFORMACIÓ PÚBLICA SOBRE LES SANCIONS A GRANS TENIDORS PER HABITATGES BUITS
Temàtica sol·licitud
Altra informació
Data de registre
2022-07-11 00:00:00
Número registre
2705
Tipus solicitant
Persona Jurídica
Idioma
Català
Canal entrada
Electrònic
Sentit de la resolució
Estimada
Data de notificació
2022-08-12 00:00:00
Dies de resposta
24
Número de la resolució
2022/455
CSV de la resolució
Motiu de la denegació
Reclamació GAIP