ID
Títol
Data d'inici
Data de finalització
Descripció
Imatge
Organitzadors
Enllaç web
Telèfon
Correu de contacte
Nom del lloc
Adreça
Codi postal
Nom del municipi
Localització
Web
Col·laboradors
Municipi
Temes
Etiquetes
Categoria
Relació amb el punt
Preu
Peu Imatge
Durada
Observacions d'horari
Dies
Tipus
Públic
Observacions
Comarca
Documentació
Assistents
Aforament
Inscripció
Cos
Cercador/Codi
Conjunt de dades
Últim canvi
agendadiba338877145 Les polítiques locals de joventut: i ara què? 38a Jornada de polítiques locals de joventut 2020-10-19 09:30:00 2020-10-23 11:30:00 https://www.diba.cat/web/joventut/-/les-politiques-locals-de-joventut-i-ara-que-38a-jornada-de-politiques-locals-de-joventut 1 general; Jornades de polítiques locals de joventut; #ODSdiba; #som311; #TIC; #covid19; Activitats organitzades per la Diputació de Barcelona; Jornades, congressos i seminaris general; jornades_de_politiques_locals_de_joventut; odsdiba; som311; tic; covid19; activitats_organitzades_per_la_diputacio_de_barcelona; jornades_congressos_i_seminaris El confinament a causa de la COVID19 ha suposat un trencament i un repte per als Serveis locals de joventut posant en evidència noves necessitats de les persones joves, obligant a repensar l’acompanyament i els canals i mètodes de comunicació que se'ls oferia des dels Serveis locals de joventutMaterial de la Jornada nominatim/ZERO_RESULTS Agenda corporativa 2021-02-28 23:42
agendadiba345458821 Acte de lliurament de l’onzena edició del Premi Josep Ma Rueda i Palenzuela 2020-12-18 18:00:00 2020-12-18 23:59:59 https://www.diba.cat/documents/14465/292449155/200612+projectes+Premi+Rueda+carrusel.jpg/a867785b-ef83-4d75-bced-f73ecdd66e55?t=1591947071114 https://www.diba.cat/web/benestar/-/acte-de-lliurament-de-l-onzena-edici%C3%B3-del-premi-josep-ma-rueda-i-palenzuela-1 https://www.diba.cat/benestar/premis/premis 1 Diputació diputacio Des de l'Area de Cohesió Social, Ciutadania i Benestar, impulsem des de fa onze edicions els Premis Josep Maria Rueda i Palenzuela amb la finalitat de posar en valor projectes que reforcin els vincles socials i l'acció comunitària com a fonaments de la cohesió social, imprescindible per assolir la igualtat, la salut i la convivència inclusiva.A través d'aquests Premis volem posar de relleu el gran volum de projectes d'intervenció social que contribueixen al desenvolupament sostenible del territori, en la línia dels plantejament de l'Agenda 2030, però sobretot treballen per societats més cohesionades i per la lluita contra les desigualtats.Aquest any, més que mai, és imprescindible posar en valor el treball de les entitats com a actor clau, en col·laboració amb les administracions públiques, per a la reactivació social dels municipis després de la crisi provocada per la pandèmia de la COVID-19, perquè en els moments de majors dificultats ens adonem que el més important es troba en la comunitat, el veïnatge, la quotidianitat, les relacions de proximitat, en definitiva, en els vincles socials.Precisament aquests premis volen reconèixer el valor del treball comunitari i la seva capacitat de crear i enfortir vincles socials i xarxes de relacions inclusives, i de promoure una ciutadania activa com a record i homenatge a Josep Mª Rueda, qui, a través de l'educació social i de la recerca, ens va aportar valors, reflexions i projectes socioeducatius amb una gran capacitat de transformació social.El jurat d'aquesta edició, format per membres de l'àmbit universitari, dels col·legis professionals, del món local, amb coneixements experts i trajectòria en l'anàlisi o la implementació de l'acció comunitària ha valorat un total de 54 projectes, la xifra més alta de participació registrada fins ara, fet que ens indica el valor del treball comunitari i la diversitat d'experiències en aquest camp.Lliurament del PremisAteses les restriccions motivades per la pandèmia, la cerimònia de lliurament l'XIa edició del Premis Rueda no es pot fer en format presencial com és habitual en anteriors edicions i es farà a través d'un vídeo-acte que es publicarà el dia 18 de desembre a les 18:00 h al web dels Premis Rueda  on anunciarem els cinc projectes finalistes i entre ells, els dos projectes guanyadors, amb una dotació econòmica de 5.000 euros per al primer i de 2.500 euros per als segon. Els mateixos finalistes ens presentaran els seus projectes.Esperem que, a través d'aquest vídeo, tot i les dificultats,  no perdi la calidesa i el reconeixement que es mereixen aquests Premis.Ens retrobem a la propera edició. nominatim/ZERO_RESULTS Agenda corporativa 2021-02-28 23:42
agendadiba345716252 Reunió grup tècnic pobresa energètica 2020-12-21 11:00:00 2020-12-21 12:30:00 41.3955350,2.1575980 1 Llorens Carbonell, Teresa; Personal directiu professional; Reunió; Cohesió Social, Ciutadania i Benestar llorens_carbonell_teresa; personal_directiu_professional; reunio; cohesio_social_ciutadania_i_benestar <p style='margin-bottom: 11px;'><font color='#000000'><font face='Calibri'>Teresa Llorens - Coordinadora de l’Àrea de Cohesió Social, Ciutadania i Benestar</font></font></p> <p style='margin-bottom: 11px;'><font color='#000000'><font face='Calibri'>Francesc Hernández- Cap del Servei d’Acció Social</font></font></p> <p style='margin-bottom: 11px;'><font face='Calibri'>Representants de diferents institucions</font></p> nominatim/OK Agenda corporativa 2021-02-28 23:42
agendadiba345619993 Gestió local de l'ús anòmal de l'habitatge 2021-02-03 09:30:00 2021-05-19 12:00:00 L'objectiu d'aquesta acció formativa és estudiar el marc jurídic regulador de les anomenades situacions d'utilització anòmala de l'habitatge. https://www.diba.cat/documents/479934/345620238/Curs+anomal+hab.jpg/d5b22026-9ce8-3308-6813-e8ed2c62a240?t=1608281188939 https://www.diba.cat/web/hua/-/gesti%C3%B3-local-de-l-%C3%BAs-an%C3%B2mal-de-l-habitatge 1 PresentacióDes de l'Oficina d'Habitatge de la Diputació de Barcelona s'ha fet un esforç per a adaptar l'oferta formativa en matèria d'habitatge que tradicionalment s'ha ofert als ens locals a entorns virtuals d'aprenentatge, adoptant eines virtuals i plataformes digitals de videoformació. Ens plau presentar-vos l'edició virtual del curs 'Gestió local de l'ús anòmal de l'habitatge'.L'objectiu d'aquesta acció formativa és estudiar el marc jurídic regulador de les anomenades situacions d'utilització anòmala de l'habitatge. Ens referim a situacions com són la desocupació permanent dels immobles, l'ocupació sense títol habilitant, l'assetjament immobiliari, la sobreocupació, l'infrahabitatge i els habitatges d'ús turístic que operen sense llicència. Analitzarem els instruments i les possibles estratègies d'intervenció administrativa a l'abast d'una administració local, en l'exercici de les seves potestats d'inspecció i sanció i emparades per la normativa i marc competencial vigents, establint les eines que facin possible que l'actuació administrativa sigui alhora eficaç però també ajustada a dret i conforme als límits imposats per la recent jurisprudència al respecte. El curs comptarà amb una part pràctica en la que s'analitzaran experiències municipals i es facilitaran models documentals d'ordenances, programes i expedients administratius.Enguany celebrarem aquest curs en format de videoformació, amb dotze videoconferències de dues hores i mitja de durada cadascuna i impartides amb periodicitat d'una sessió setmanal mitjançant la plataforma Zoom. També comptarem amb el suport d'una Aula Virtual en la que els formadors exposaran els materials amb antelació a cada sessió de videoformació. Els assistents hauran d'accedir a l'Aula Virtual i revisar tots els materials aportats amb la finalitat de que en cada sessió de videoformació es puguin il·lustrar els continguts ja prèviament analitzats.Acció formativa amb una càrrega lectiva de quaranta-dues hores motivada pel seu fort component jurídic, distribuïdes en trenta hores de videoformació i dotze hores estimades de treball a l'Aula Virtual. Comptarem amb un equip docent format pels advocats espescialistes en dret administratiu i habitatge Pablo Feu Fontaiña, Raimon Soler Renobell i Aleix Canals Compan. DestinatarisPersonal tècnic de les administracions locals vinculats a la prestació de serveis locals d'habitatge.Programa03/02/2021: Inici curs a l'Aula Virtual: Materials de suport i fòrum.Sessió 1 (10/02/2021): Marc normatiu i jurisprudencial de les situacions anòmales. La funció social de la propietat i la utilització anòmala de l'habitatge.Sessió 2 (17/02/2021): Règim general procedimental d'instrucció d'expedients administratius per utilització anòmala de l'habitatge.Sessió 3 (24/02/2021): Habitatge desocupat. Definició, programa d'inspeccions, cens d'habitatges buits.Sessió 4 (03/03/2021): Mobilització de l'habitatge desocupat: Mesures sancionadores.Sessió 5 (10/03/2021): Mobilització de l'habitatge desocupat: Mesures de foment.Sessió 6 (17/03/2021): Ocupacions il·legals d'habitatges sense títol habilitant.Sessió 7 (24/03/2021): Assetjament immobiliari. Discriminació en matèria d'habitatge. Clàusules abusives en contractes d'arrendament.Sessió 8 (14/04/2021): Infrahabitatge. Decret d'habitabilitat. Deure de conservació. Ordres de conservació i convenis de rehabilitació.Sessió 9 (21/04/2021): Sobreocupació i pobresa energètica.Sessió 10 (28/04/2021): Estudi de figures connexes d'intervenció en les situacions d'ús anòmal dels habitatges. Dret de tanteig i retracte. Àrea de conservació i rehabilitació. Registre de solars sense edificar.Sessió 11 (05/05/2021): Habitatges d'ús turístic.Sessió 12 (12/05/2021): Experiències municipals. Taller pràctic.19/05/2021: Finalització curs a l'Aula Virtual: Materials de suport i fòrum.InscripcionsLes inscripcions es realitzaran mitjançant l'aplicatiu Gestforma i la confirmació de la inscripció per part de la Diputació de Barcelona es farà per correu electrònic. Per motius logístics i de dinàmica de la sessió el nombre de places és limitat. Les sol·licituds seran ateses considerant l'adequació del perfil dels demandants i l'ordre de presentació de les sol·licituds. Per afavorir la participació del màxim d'assistents es podrà limitar l'assistència al curs a una persona per ens local. Tindrà preferència d'adminissió el personal tècnic adscrit al servei d'habitatge d'aquells ens locals adherits a la Xarxa de Serveis Locals d'Habitatge. L'organització es reserva el dret a fer canvis en la programació establerta.Podeu fer efectives les vostres inscripcions fins el dia 28 de gener de 2021 mitjançant el següent enllaç. nominatim/ZERO_RESULTS Agenda corporativa 2021-02-28 23:42
agendadiba345705338 Reflexions entorn de les polítiques locals de joventut - Participació i capacitat transformadora de les persones joves 2021-03-16 09:30:00 2021-03-16 11:30:00 PROGRAMA https://www.diba.cat/web/joventut/-/reflexions-entorn-de-les-pol%C3%ADtiques-locals-de-joventut-participaci%C3%B3-i-capacitat-transformadora-de-les-persones-joves 1 Seminaris i altres jornades; #som311; Jornades, congressos i seminaris seminaris_i_altres_jornades; som311; jornades_congressos_i_seminaris 9:30h Presentació institucional: Javier Silva Pérez, diputat de Joventut de la Diputació de Barcelona9:40h Taula rodona: Què en pensen les entitats juvenils de la participació a nivell local?Marià Llop, vicepresident del Consell Nacional Joventut de CatalunyaPau Salgado, membre del Secretariat de Casals de Joves de Catalunya i membre del Casal de Joves de la JAM (Montbau, Barcelona)Tània Sánchez, dinamitzadora juvenil del Departament de Joventut de Montornès del VallèsDinamitza: Vanessa Abad, tècnica de l'Oficina del Pla Jove10:15h Col·loqui10:30h Taula rodona: Participació dels i les joves com a via de transformació socialJúlia Batlló, presidenta de la Cooperativa Juvenil CollsuspinaElena Perera, regidora de Joventut de CollsuspinaJudith Purrà, representant d'Ecofest de Granollers. Projecte EYES i vídeo final projecteAntoni Cobos, professional de Joventut de GranollersPau Santeugini, membre de l'Associació Juvenil Corberenca (Corbera de Llobregat)Dinamitza: Carla Valle, Agència Catalana de Joventut11:15h Col·loqui11:30h Fi de la sessió INSCRIPCIÓ:Enllaç d'inscripció per a professionals de joventut dels ens localsEnllaç d'inscripció per a la resta de professionals que treballen amb joves nominatim/ZERO_RESULTS Agenda corporativa 2021-02-28 23:42
agendadiba345705324 Caixa d’eines dels equipament juvenils municipals. Feminització d’espais juvenils 2021-03-10 10:00:00 2021-03-10 12:00:00 PROGRAMA https://www.diba.cat/web/joventut/-/caixa-d-eines-dels-equipament-juvenils-municipals.-feminitzaci%C3%B3-d-espais-juvenils 1 Caixa d’eines dels equipaments juvenils municipals; Activitats organitzades per la Diputació de Barcelona; Jornades, congressos i seminaris caixa_deines_dels_equipaments_juvenils_municipals; activitats_organitzades_per_la_diputacio_de_barcelona; jornades_congressos_i_seminaris 10:00h Conceptes bàsics. Desigualtats, estereotips i rols de gènere en l’ús dels espais i les activitats nominatim/ZERO_RESULTS Agenda corporativa 2021-02-28 23:42
agendadiba345704681 El coaching com a eina professional d'acompanyament al jovent 2021-02-03 12:00:00 2021-03-03 14:00:00 PROGRAMA https://www.diba.cat/web/joventut/-/el-coaching-com-a-eina-professional-d-acompanyament-al-jovent 1 #covid19 covid19 Objectius:Prendre consciència de la rellevància de les eines amb mirada socioemocional en el desenvolupament saludable de la personalitat dels i les joves.Facilitar recursos per a la inclusió de la gestió emocional en la intervenció dels i les professionals de joventut en la seva relació amb els i les joves.Aportar eines útils als i les professionals de joventut en el seu procés d'acompanyament en el creixement personal dels i les joves a través del Coaching.Entrenar habilitats socioemocionals.Continguts:El paper dels professionals de joventut en l’acompanyament integral als i les joves incorporant la dimensió emocional.Conceptes claus de la gestió emocional enfocada a la millora de la dinàmica personal i de grup en els Serveis locals de joventut.Eines i recursos per acompanyar les dimensions de la persona en els i les joves. De l’estat actual a l’estat desitjat.Model salutogènic, model d'actius: factors protectors i motivacionals centrada en els i les joves. Ecologia de vida.L’objectiu i el metaobjectiu. Treball de valors per sentir i trobar sentit en el procés personal dels i les joves.El procés socràtic i les preguntes poderoses com a eines clau en l'acompanyament emocional en joventut. Com connectar amb els i les joves a través del llenguatge.Com ajudar als i les joves des de la gestió emocional i el Coaching, en el seu procés d'elecció personal i responsabilitat individual.Dates: Sessions de videoformació (ZOOM): 3, 10, 17 i 24 de febrer i 3 de març de 2021, de 12h a 14hDocent: Javier Castillo RubioCURS COMPLET nominatim/ZERO_RESULTS Agenda corporativa 2021-02-28 23:42
agendadiba345667701 Jornada de presentació de la 'Guia per a la gestió del Risc de l’Arbrat' 2021-01-19 10:00:00 2021-01-19 13:00:00 La Guia per a la gestió del risc de l'arbrat és un document tècnic molt interessant però també complex que necessita d’una informació més detallada per a facilitar-ne el seu ús, i fer una jornada de divulgació es fa imprescindible.  https://www.diba.cat/documents/471041/264493648/1.5.+verd-urba-3.png/c2980d01-3302-4d61-bccd-860f17e258fd?t=1566901864325 https://www.diba.cat/web/xarxasost/-/jornada-de-presentaci%C3%B3-de-la-guia-per-a-la-gesti%C3%B3-del-risc-de-l-arbrat- 1 Àrea d'Acció Climàtica; 03 - Salut i benestar; 11 - Ciutats i comunitats sostenibles; 15 - Vida d'ecosistemes terrestres; Medi ambient; alcaldespelclima area_daccio_climatica; 03__salut_i_benestar; 11__ciutats_i_comunitats_sostenibles; 15__vida_decosistemes_terrestres; medi_ambient; alcaldespelclima Per aquest motiu, l'Oficina tècnica de Canvi Climàtic i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona, amb el suport de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat organitzen aquesta sessió de presentació.PROGRAMA10:00 h. PresentacióEulàlia Codinach, Oficina Tècnica de Canvi Climàtic i Sostenibilitat, Diputació de Barcelona10:15 h. La Guia per a la gestió del risc de l'arbratGerard Passola, Doctor Árbol, Investigación y Gestión10:50 h. Descans11:00 h. Exemple d’aplicacióGerard Passola, Doctor Árbol, Investigación y Gestión12:30 h. Torn de preguntes INSCRIPCIONS a través del formulari a l'enllaç  L’Oficina de Canvi Climàtic i Sostenibilitat de la Gerència de Serveis del Medi Ambient de la Diputació de Barcelona ha elaborat una Guia per ajudar als municipis a valorar el risc de l’arbrat.Aquest document, que ha estat redactat per en Gerard Passola, expert en arboricultura, pretén orientar als gestors en l’elaboració d’un Pla de Gestió del Risc i, a través de l’inventari, decidir quins son els arbres a avaluar, quin és el tipus de gestió que requeriran i, sobretot, determinar els casos que s’hauran de derivar a estudis avançats per especialistes i amb l’instrumental adequat. No descriu amb profunditat el procediment científic de diagnosi sinó com es pot fer una avaluació global de la massa arbòria per detectar-ne el exemplars que presenten un risc real.Determinar el risc d’un arbre és difícil i les decisions no es poden basar en aspectes subjectius, doncs podríem eliminar dràsticament l’arbrat perdent els beneficis que ens aporten. Cal conèixer els elements prioritaris que permeten avaluar el risc i determinar els arbres que hauran de ser valorats per professionals. Aquest coneixement ens permetrà també elaborar un Pla que concreti els programes de plantació i/o poda i estableixi les actuacions per a la prevenció i la correcció dels defectes. nominatim/ZERO_RESULTS Agenda corporativa 2021-02-28 23:42
agendadiba345646878 Reunió amb l'Associació de Dones Periodistes 2020-12-17 11:00:00 2020-12-17 12:00:00 41.3955350,2.1575980 1 Llorens Carbonell, Teresa; Personal directiu professional; Reunió; Cohesió Social, Ciutadania i Benestar llorens_carbonell_teresa; personal_directiu_professional; reunio; cohesio_social_ciutadania_i_benestar <p style='margin-bottom: 11px;'><font color='#000000'><font face='Calibri'>Teresa Llorens - Coordinadora de l’Àrea de Cohesió Social, Ciutadania i Benestar</font></font></p> <p style='margin-bottom: 11px;'><font color='#000000'><font face='Calibri'>Elena Lledós- Gerenta de Serveis d’Igualtat i Ciutadania</font></font></p> <p style='margin-bottom: 11px;'><font color='#000000'><font face='Calibri'>Laia Franco- Cap Oficina de la Dona</font></font></p> <p style='margin-bottom: 11px;'><font color='#000000'><font face='Calibri'>Marta Corcoy- Presidenta Dones Periodistes</font></font></p> nominatim/OK Agenda corporativa 2021-02-28 23:42
agendadiba345646838 Reunió amb l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 2020-12-17 17:00:00 2020-12-17 18:00:00 41.3955350,2.1575980 1 Llorens Carbonell, Teresa; Personal directiu professional; Reunió; Cohesió Social, Ciutadania i Benestar llorens_carbonell_teresa; personal_directiu_professional; reunio; cohesio_social_ciutadania_i_benestar <p style='margin-bottom:11px'><span style='font-size:11pt'><span style='line-height:107%'><span style='font-family:Calibri,sans-serif'>Teresa Llorens - Coordinadora de l’Àrea de Cohesió Social, Ciutadania i Benestar nominatim/OK Agenda corporativa 2021-02-28 23:42
agendadiba345646759 Reunió amb l'Associació Melrose 2020-12-17 16:00:00 2020-12-17 16:30:00 41.3955350,2.1575980 1 Llorens Carbonell, Teresa; Personal directiu professional; Reunió; Cohesió Social, Ciutadania i Benestar llorens_carbonell_teresa; personal_directiu_professional; reunio; cohesio_social_ciutadania_i_benestar <p style='margin-bottom:11px'><span style='font-size:11pt'><span style='line-height:107%'><span style='font-family:Calibri,sans-serif'>Teresa Llorens - Coordinadora de l’Àrea de Cohesió Social, Ciutadania i Benestar nominatim/OK Agenda corporativa 2021-02-28 23:42
agendadiba345630583 Reunió amb l'Ajuntament de Barcelona 2020-12-18 09:00:00 2020-12-18 10:00:00 41.3955350,2.1575980 1 Àrea de Presidència; Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns; Echániz Sans, Juan; Pericàs Torguet, Jordi; Fernández González, Daniel; Personal directiu professional; Reunió; Presidència; Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns area_de_presidencia; area_de_recursos_humans_hisenda_i_serveis_interns; echaniz_sans_juan; pericas_torguet_jordi; fernandez_gonzalez_daniel; personal_directiu_professional; reunio; presidencia; recursos_humans_hisenda_i_serveis_interns <p>Juan Echániz, Coordinador general de la Diputació de Barcelona</p> <p>Jordi Pericàs, Coordinador de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns</p> <p>Daniel Fernández, Director de Serveis de Suport a la Coordinador general</p> <p>Joan Subirats, sisè Tinent d'alcaldia. Direcció de l'Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat de l'Ajuntament de Barcelona</p> <p>Marta Clari, Gerent Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat de l'Ajuntament de Barcelona</p> nominatim/OK Agenda corporativa 2021-02-28 23:42
agendadiba345626164 Curs: Difusió de museus amb perspectiva de gènere 2021-06-07 10:00:00 2021-06-16 12:00:00 https://www.diba.cat/web/opc/-/curs-difusi%C3%B3-de-museus-amb-perspectiva-de-g%C3%A8nere o.patrimonic@diba.cat 1 Àrea de Cultura; Ajuntaments; Activitats organitzades per la Diputació de Barcelona; Cultura; Jornades, congressos i seminaris area_de_cultura; ajuntaments; activitats_organitzades_per_la_diputacio_de_barcelona; cultura; jornades_congressos_i_seminaris 10 hores. Hi ha 2 hores previstes de treball personal dels alumnes. <p style='text-align:justify'><span style='font-size:12pt'><span style='font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif'><span style='font-size:11.0pt'><span style='font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;'>Directors i personal tècnic dels museus de la XML. 30 persones Des dels museus locals es treballa en la revisió de la mirada androcèntrica dels llegats culturals i en el foment de la recerca amb perspectiva de gènere. Aquesta visió, però, també s’ha de reflectir en les accions de difusió i comunicació dels museus. Des d’aquest curs es donen pautes i recursos perquè aquesta perspectiva de gènere es pugui fer evident també en la narrativa d’exposicions, la concepció i la dinamització d’activitats, la comunicació a mitjans, xarxes socials i webs, així com en l’atenció al visitant i l’adequació d’altres serveis als públics, en front a la invisibilitat, la infravaloració, l’estereotipatge i el llenguatge no sexista, per aconseguir una comunicació inclusiva.    nominatim/ZERO_RESULTS Agenda corporativa 2021-02-28 23:42
agendadiba345498641 Curs: Planificació estratègica de continguts digitals als museus locals 2021-02-15 12:00:00 2021-02-24 14:00:00 https://www.diba.cat/web/opc/-/curs-planificaci%C3%B3-estrat%C3%A8gica-de-continguts-digitals-als-museus-locals o.patrimonic@diba.cat 1 Àrea de Cultura; Ajuntaments; Activitats organitzades per la Diputació de Barcelona; Cultura; Jornades, congressos i seminaris area_de_cultura; ajuntaments; activitats_organitzades_per_la_diputacio_de_barcelona; cultura; jornades_congressos_i_seminaris <p><span style='font-size:11.0pt'><span style='font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;'>Directors i personal tècnic dels museus de la XML. 30 persones En l’actual context d’emergència, els museus i centres patrimonials han posat a disposició dels públics una quantitat important de continguts digitals amb la finalitat immediata de fer-se presents de l’única manera que les circumstàncies permetien. A vegades s’ha hagut d’actuar d’urgència, sense una estratègia prèvia de comunicació digital i de generació de continguts específics amb objectius a mig i llarg termini; en d’altres tampoc s’han pogut triar els canals a partir d’una anàlisi prèvia sinó a partir dels que es tenien més a mà.Aquest curs es proposa amb l’objectiu d’oferir pautes per definir i desenvolupar l’estratègia digital d’un museu local. Es donaran criteris  per a la generació dels seus continguts digitals a tots nivells (educatiu, experiencial, de difusió de col·leccions, etc.) tenint en compte els usuaris de les accions digitals així com les eines i plataformes més habituals i adequades.DocentsConxa RodàFilòloga, especialitzada en estratègia i continguts digitals, ha treballat en comunicació i arquitectura web durant els 20 darrers anys. Ha estat directora de Comunicació a l’Institut de Cultura de Barcelona, on va impulsar, entre d’altres, el Canal Cultura. Responsable del projecte d'Internet al Museu Picasso, del 2006 al 2011, on va coordinar la renovació del web i va impulsar-hi les estratègies digitals: la destacable presència del museu a les xarxes socials va comportar el premi Best of the Web 2010 del congrés Museums and the Web als EUA.Del 2012 al 2019 ha estat cap d’Estratègia, Innovació i Transformació Digital al Museu Nacional d’Art de Catalunya, on ha desenvolupat l’estratègia digital, fent especial atenció a la usabilitat i l’impacte social del web i el mòbil i en connectar experiències de visita digital i física al museu.Va ser iniciadora i codirectora del Postgrau de Gestió Museística, IDEC-Universitat Pompeu Fabra (2010-2015). És docent al Màster de Gestió del Patrimoni de la UIC-Universitat Internacional de Catalunya (2016-2021) i codirectora del Curs d’especialització d’Estratègia Digital en Organitzacions Culturals, UOC-Universitat Oberta de Catalunya (2016-21).És membre del Comitè internacional del programa Museums and the Web i del jurat dels seus premis, Best of the Web (2010-2020).Pilar DelgadoPilar Delgado és llicenciada en Història de l'Art, tècnica auxiliar en Arteràpia, màster en Comunicació Cultural, màster en Màrqueting Online i postgrau en Growth Hacking.Ha treballat en projectes vinculats amb la comunicació i la gestió cultural, la crítica d'art, el comissariat i disseny d'exposicions, la coordinació d'esdeveniments i espais expositius, la consultoria cultural, l'aplicació d'eines 2.0 en l'àmbit de la cultura, i l'ensenyament digital per a gestors culturals.Des de 2006 escriu al seu bloc «El Dado del Arte» sobre art contemporani, gestió cultural i comunicació cultural digital. Una faceta que combina amb la seva tasca com a docent habitual en graus i màsters de diferents universitats com la Universitat de Barcelona o la Universitat Internacional de Catalunya, i és ponent en congressos d'art i comunicació cultural com ARCO Bloggers (2013), Redes Sociales y Museos al MUSAC (2016), Ciencia en Redes (2016) o Comunica2 de la Universidad de Valencia (2017). Després de tres anys com a Social Media Strategist a Casa Batlló, des de 2018 és la responsable de Comunicació de Casa Vicens, la primera casa d'Antoni Gaudí. Programa [pdf]  nominatim/ZERO_RESULTS Agenda corporativa 2021-02-28 23:42
agendadiba345498669 Curs: Lectura fàcil. Accessibilitat cultural als museus 2021-09-17 12:00:00 2021-10-06 14:00:00 https://www.diba.cat/web/opc/-/curs-lectura-f%C3%A0cil.-accessibilitat-cultural-als-museus o.patrimonic@diba.cat 1 <p><span style='font-size:11.0pt'><span style='font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;'>Directors i personal tècnic dels museus de la XML 30 persones Els museus, en el seu deure de ser accessibles a tots els públics, han de fer especial atenció a les persones amb dificultats lectores, sigui per una escolarització deficient,  trastorns d’aprenentatge, diversitat funcional, senilitat, etc. A més, la Llei d’Accessibilitat aprovada pel Parlament de Catalunya el 2014 reconeix el dret a l’accessibilitat a una informació comprensible per a tothom. La Lectura Fàcil (LF) és un sistema pensat per fer accessible qualsevol text incidint en els continguts, el llenguatge i la forma, seguint les  directrius internacionals de l’IFLA –International Federation of Library and Institutions) i de l’Inclusion Europe. En aquest curs es dona a conèixer aquest concepte i es proporcionen eines per adaptar i elaborar textos entenedors i accessibles per a tothom, amb criteris de llegibilitat i comprensibilitat, amb un enfocament pràctic.  nominatim/ZERO_RESULTS Agenda corporativa 2021-02-28 23:42
agendadiba345491564 Curs: La visualització de dades als arxius municipals 2021-04-19 10:00:00 2021-04-21 12:00:00 https://www.diba.cat/web/opc/-/curs-la-visualitzaci%C3%B3-de-dades-als-arxius-municipals o.patrimonic@diba.cat 1 Àrea de Cultura area_de_cultura 4 hores <p><span style='font-size:11.0pt'><span style='font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;'>Arxivers de la XAM – CST 30 persones La visualització de dades a partir de les mateixes dades obtingudes dels arxius pot esdevenir un recurs molt útil per explicar tant la pròpia gestió de l’Arxiu com els continguts dels documents dels arxius. Però, en què consisteix la visualització de dades ? Quines possibilitats ens ofereix ? A partir de quines i quantes dades és factible ? Quines visualitzacions poden ser més adequades segons les dades de què disposem ? Què volem explicar, amb quins gràfics, amb quins objectius i quines finalitats ? Ho podem endegar sols o necessitem col·laboradors ? És una nova eina de representació gràfica per fer més entenedors i atractius els serveis, els continguts i les eines dels arxius municipals que gestionem ? El curs ens introduirà en aquesta temàtica nominatim/ZERO_RESULTS Agenda corporativa 2021-02-28 23:42
agendadiba345492362 Curs: Els pergamins als arxius municipals 2021-06-15 10:00:00 2021-06-17 12:00:00 https://www.diba.cat/web/opc/-/curs-els-pergamins-als-arxius-municipals o.patrimonic@diba.cat 1 Àrea de Cultura; Activitats organitzades per la Diputació de Barcelona; Cultura; Jornades, congressos i seminaris area_de_cultura; activitats_organitzades_per_la_diputacio_de_barcelona; cultura; jornades_congressos_i_seminaris 3 hores <p><span style='font-size:12pt'><span style='text-autospace:none'><span style='font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif'><span style='font-size:11.0pt'><span style='font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;'>Arxivers de la XAM – CST. 30 persones Els documents sobre pergamí es troben presents o poden ingressar en un arxiu municipal, amb cronologies diverses que poden anar des de l’edat mitjana fins a l’època moderna. El curs pretén definir aquest tipus de document, la seva naturalesa, els tipus més habituals que es poden localitzar en l’àmbit territorial d’un municipi en relació a la seva història política, social i econòmica. Un element clau és saber-los llegir, descriure’ls per poder difondre el seu contingut i situar-los en el context històric corresponent. A continuació, la seva difusió i comunicació són cabdals. I en paral·lel a l’interès del seu contingut històric, cal garantir-ne la seva conservació i bon arxivament. Per això, l’arxiver haurà de valorar si cal la intervenció d’un restaurador/a per tal que el document gaudeixi d’unes òptimes condicions de conservació, protecció i seguretat dins l’equipament d’arxiu municipal. I no podrem oblidar la seva digitalització que tindrà el doble objectiu de garantir-ne la seva conservació i difusió. Un arxiver i una restauradora ens situen en aquest curs amb aquesta doble perspectiva, l’arxivística i la conservació, respectivament. nominatim/ZERO_RESULTS Agenda corporativa 2021-02-28 23:42
agendadiba345492680 Curs : Eines de gestió documental per a l’e-administració dels ajuntaments 2021-10-20 10:00:00 2021-10-20 12:00:00 https://www.diba.cat/web/opc/-/curs-eines-de-gesti%C3%B3-documental-per-a-l-e-administraci%C3%B3-dels-ajuntaments o.patrimonic@diba.cat 1 Àrea de Cultura; Activitats organitzades per la Diputació de Barcelona; Cultura; Jornades, congressos i seminaris area_de_cultura; activitats_organitzades_per_la_diputacio_de_barcelona; cultura; jornades_congressos_i_seminaris 2 hores <p><span style='font-size:11.0pt'><span style='font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;'>Arxivers de la XAM – CST. 30 persones Actualment ens trobem en plena implantació de l’Administració electrònica en els ajuntaments. Des de l’àmbit de l’arxiu municipal i d’acord amb la legislació vigent, cal impulsar les eines que facilitin la implementació d’un sistema de gestió documental en el conjunt de l’administració municipal. L’equip d’arxivers de l’Oficina de Patrimoni Cultural van presentar fa dos anys aquestes eines de gestió documental partint de normes de referència existents i de la seva pròpia experiència. Aquestes eines són: el model i esquema de metadades, el quadre de classificació i catàleg de processos i sèries documentals, els calendaris d’accés, transferència, conservació i eliminació de documents, el catàleg de documents essencials, el quadre de tipus documentals i el catàleg de formats. En el curs es tractaran els avantatges i els resultats en la implantació d’aquestes eines amb el convenciment que cal continuar treballant amb la normalització i consolidació d’aquestes mateixes eines amb l’objectiu final que els ajuntaments gestionin plenament amb paràmetres d’eficiència, eficàcia i transparència envers el ciutadà. nominatim/ZERO_RESULTS Agenda corporativa 2021-02-28 23:42
agendadiba345492287 Curs: Gestió documental i arxius municipals (1a. edició) 2021-05-03 10:00:00 2021-05-12 12:00:00 https://www.diba.cat/web/opc/-/curs-gesti%C3%B3-documental-i-arxius-municipals o.patrimonic@diba.cat 1 Àrea de Cultura; Ajuntaments; Activitats organitzades per la Diputació de Barcelona; Cultura area_de_cultura; ajuntaments; activitats_organitzades_per_la_diputacio_de_barcelona; cultura 8 hores <p><span style='font-size:11.0pt'><span style='font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;'>personal administratiu <span style='font-size:11.0pt'><span style='font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;'>a petició dels Ajuntaments 30 persones La implantació de la gestió documental en un ajuntament garanteix l’organització dels documents que genera i rep en relació a les competències i funcions que té encomanades, d’acord amb la legislació vigent. I perquè sigui efectiva cal que el personal administratiu municipal, a qui s’adreça aquest curs, conegui el sistema de gestió documental que l’arxiu municipal impulsa per a tota la corporació. Aquest curs pretén explicar els conceptes i les eines bàsiques de gestió documental que cal conèixer i assimilar com són els valors dels documents, la distinció dels documents de suport informatiu i els documents d’arxiu, el quadre de classificació, les tipologies documentals, la transferència documental, la conservació o eliminació dels documents en un context d’una administració que està esdevenint electrònica. L’èxit d’un sistema de gestió documental serà que els documents siguin accessibles tant per la gestió diària de l’administració municipal com per als interessats, investigadors i ciutadans en general. nominatim/ZERO_RESULTS Agenda corporativa 2021-02-28 23:42
agendadiba345492863 Curs: Gestió documental i arxius municipals (2a. edició) 2021-11-09 10:00:00 2021-11-18 12:00:00 https://www.diba.cat/web/opc/-/curs-gesti%C3%B3-documental-i-arxius-municipals-1 o.patrimonic@diba.cat 1 Àrea de Cultura; Ajuntaments; Activitats organitzades per la Diputació de Barcelona; Cultura; Jornades, congressos i seminaris area_de_cultura; ajuntaments; activitats_organitzades_per_la_diputacio_de_barcelona; cultura; jornades_congressos_i_seminaris 8 hores <p>Personal administratiu a petició dels ajuntaments</p> 30 persones La implantació de la gestió documental en un ajuntament garanteix l’organització dels documents que genera i rep en relació a les competències i funcions que té encomanades, d’acord amb la legislació vigent. I perquè sigui efectiva cal que el personal administratiu municipal, a qui s’adreça aquest curs, conegui el sistema de gestió documental que l’arxiu municipal impulsa per a tota la corporació. Aquest curs pretén explicar els conceptes i les eines bàsiques de gestió documental que cal conèixer i assimilar com són els valors dels documents, la distinció dels documents de suport informatiu i els documents d’arxiu, el quadre de classificació, les tipologies documentals, la transferència documental, la conservació o eliminació dels documents en un context d’una administració que està esdevenint electrònica. L’èxit d’un sistema de gestió documental serà que els documents siguin accessibles tant per la gestió diària de l’administració municipal com per als interessats, investigadors i ciutadans en general. nominatim/ZERO_RESULTS Agenda corporativa 2021-02-28 23:42
agendadiba345114433 Visita virtual al Vallès Occidental 2020-12-16 18:00:00 2020-12-16 19:30:00 https://www.diba.cat/web/benestar/-/visita-virtual-al-vall%C3%A8s-occidental 1 Diputació diputacio Assistència Virtual La visita virtual al territori consisteix en un espai de trobada per a detectar les necessitats dels municipis a través dels seus electes i contrastar amb ells el marc conceptual i estratègic de l’Àrea de Cohesió Social, Ciutadania i Benestar de la Diputació de Barcelona. nominatim/ZERO_RESULTS Agenda corporativa 2021-02-28 23:42
agendadiba345476289 Curs: Tractament arxivístic de fons audiovisuals als arxius municipals. Edició virtual 2021-03-01 00:00:00 2021-03-10 23:59:59 https://www.diba.cat/web/opc/-/curs-tractament-arxiv%C3%ADstic-de-fons-audiovisuals-als-arxius-municipals.-edici%C3%B3-virtual o.patrimonic@diba.cat 1 Àrea de Cultura; Activitats organitzades per la Diputació de Barcelona; Jornades, congressos i seminaris area_de_cultura; activitats_organitzades_per_la_diputacio_de_barcelona; jornades_congressos_i_seminaris 8 hores <p>Personal tècnic de la XAM – CST.</p> 30 persones L'objectiu de les sessions es oferir coneixements i casos pràctics sobre el tractament arxivístic de fons audiovisuals a fi de garantir la seva gestió, conservació i difusió.Una part dels fons i col·leccions documentals dels arxius municipals són audiovisuals. Per la seva naturalesa i composició, aquests fons requereixen un tractament tècnic específic des dels mateixos arxius municipals. Per això, aquest curs pretén presentar i analitzar el concepte de patrimoni audiovisual, les bases metodològiques que fan possible la seva gestió quant als formats i suports en què es presenten, les tipologies documentals existents i les pautes per a la seva conservació. Mereix també una atenció especial el repte de la preservació digital i la difusió d’aquests documents. Com hem de descriure aquests fons per garantir-ne la seva recuperació ? De la mateixa manera, cal conèixer els aspectes legals a l’entorn del seu accés, difusió i reproducció. Però, cal conservar la totalitat d’aquests fons o podem aplicar criteris de tria ? I com podem difondre’ls a través dels diferents canals de comunicació i difusió ? El curs amb un enfocament teòric i pràctic donarà resposta a totes aquestes qüestions.DocentDavid González RuizLlicenciat en Història per la Universitat de Barcelona. Llicenciat en Documentació per la UAB. Màster de Gestió de Continguts Digitals per la UAB. Doctorant d'últim curs de la Facultat d'Història de l'Art de la UAB (tesi doctoral: ' Història de la fotografia a Sabadell: Dels orígens a 1936'). Actualment, treballa com a tècnic superior d'arxius a la Secció d'Imatge i So de l'Arxiu Històric de Sabadell. Docent com a professor d'història i també d'arxivística per a diferents entitats (AAC-GD, Àrea de Cultura de la Diputació de Barcelona) així com autor de diversos articles d'arxivística i història de la fotografia (veure tot això en detall a: https://www.linkedin.com/in/dgonzalezruiz/ nominatim/ZERO_RESULTS Agenda corporativa 2021-02-28 23:42
agendadiba345114419 Visita virtual al Baix Llobregat i al Barcelonès 2020-12-15 18:00:00 2020-12-15 19:30:00 https://www.diba.cat/web/benestar/-/visita-virtual-al-baix-llobregat-i-al-barcelon%C3%A8s 1 Diputació diputacio Assistència Virtual La visita virtual al territori consisteix en un espai de trobada per a detectar les necessitats dels municipis a través dels seus electes i contrastar amb ells el marc conceptual i estratègic de l’Àrea de Cohesió Social, Ciutadania i Benestar de la Diputació de Barcelona. nominatim/ZERO_RESULTS Agenda corporativa 2021-02-28 23:42
agendadiba345463428 Cursa dels Nassos 2020 2020-12-31 17:30:00 2020-12-31 23:59:59 Un any més la ciutat de Barcelona tancarà l’any esportiu amb la Cursa dels Nassos. Enguany, es tractarà d’una cursa diferent i adaptada a la situació actual, que permetrà als corredors i corredores participar de la prova amb totes les mesures de seguretat i prevenció requerides.La principal novetat de la Cursa dels Nassos 2020 és que se celebraran dues curses, una de 10km i una altra de 5km. Aquesta, excepcionalment, comptarà només amb atletes d’elit. 41.3955350,2.1575980 https://www.cursadenassos.barcelona/ca 1 nominatim/OK Agenda corporativa 2021-01-04 13:42
agendadiba345450997 111a Edició de la Copa Nadal 2020-12-25 00:00:00 2020-12-25 23:59:59 La Copa Nadal és la prova de natació més antiga de l’estat espanyol. Any rere any, s’ha consolidat com a un tradicional esdeveniment esportiu ciutadà que se celebra cada 25 de desembre a l’emblemàtic Portal de la Pau, al Port de Barcelona. https://www.diba.cat/web/esports/-/111a-edici%C3%B3-de-la-copa-nadal 41.3955350,2.1575980 http://www.cnb.cat/111a-edicio-copa-nadal-club-natacio-barcelona/ 1 Enguany, de ben segur que serà una edició especial, ja que se celebra la seva 111a edició i perquè a causa de la situació de pandèmia actual, la prova patirà alguns canvis per tal d’adaptar-la i complir amb les mesures de prevenció, protecció, organització i seguretat.A banda d'altres guardons, en aquesta edició es farà entrega del Trofeu Diputació de Barcelona pel Nedador/a amb més participacions a la Copa Nadal. nominatim/OK Agenda corporativa 2021-01-04 13:42
agendadiba345451316 Assemblea General de l'Associació d'Iniciatives Rurals de Catalunya, ARCA 2020-12-15 13:00:00 2020-12-15 14:00:00 1 Àrea d'Infraestructures i Espais Naturals; Activitats d’altres amb suport de la Diputació de Barcelona; Tarin Canales, Josep; Reunió; Infraestructures i Espais Naturals area_dinfraestructures_i_espais_naturals; activitats_daltres_amb_suport_de_la_diputacio_de_barcelona; tarin_canales_josep; reunio; infraestructures_i_espais_naturals <p>Josep Tarin Canales, diputat delegat de Mobilitat, Espais Naturals i Prevenció d'Incendis Forestals</p> <p>Membres de l'Assemblea General</p> nominatim/ZERO_RESULTS Agenda corporativa 2021-02-28 23:42
agendadiba345449043 Reunió amb el Consell Comarcal de l'Anoia 2020-12-15 09:30:00 2020-12-15 10:30:00 41.3955350,2.1575980 1 Àrea de Presidència; Echániz Sans, Juan; Espinosa de Castro, Marina; Personal directiu professional; Reunió; Presidència area_de_presidencia; echaniz_sans_juan; espinosa_de_castro_marina; personal_directiu_professional; reunio; presidencia <p>Juan Echániz, Coordinador general de la Diputació de Barcelona</p> <p>Marina Espinosa, Coordinadora d'Estratègia Corporativa i Concertació Local</p> <p>Xavier Boquete, President del Consell Comarcal de l'Anoia</p> <p>Daniel Gutierrez, Conseller de Turisme del Consell Comarcal de l'Anoia</p> nominatim/OK Agenda corporativa 2021-02-28 23:42
agendadiba345387594 Cursa Jean Bouin 2020-12-20 09:00:00 2020-12-20 14:00:00 Donades les limitacions sanitàries i d’aforament actuals per a les curses atlètiques no és viable sanitàriament realitzar la Cursa Jean Bouin en el format habitual (Cursa Open 5k i 10k, curses infantils i cursa de professionals).Sent aquest any 2020 el Centenari de la primera edició de la Jean Bouin, estem molt il·lusionats en fer tot el possible per celebrar aquesta efemèride de la cursa, lògicament seguint totes les mesures sanitàries i d’higiene que marquin els protocols contra la covid-19. https://www.diba.cat/web/esports/-/cursa-jean-bouin https://jeanbouin.mundodeportivo.com/ 1 La Cursa Jean Bouin es reinventa aquest any 2020 en una Milla Atlètica (1,609 km) a l’Estadi Olímpic Lluís Companys, un escenari mític de Barcelona.Un centenari com el de la Jean Bouin mereix poder-se celebrar amb magnificència en un lloc tan màgic com l’Estadi Olímpic, on es van celebrar els Jocs Olímpics de 1992.Els corredors disputaran la Milla Atlètica en grups de 50 persones cadascun, que es dividiran en subgrups de 3 persones a partir de la línia de sortida, i que sortiran en intervals de 15 minuts durant tota la matinal atlètica del proper 20 de desembre, de 9 a les 14h.Corre el Centenari de la Jean Bouin a l’Estadi Olímpic!! nominatim/ZERO_RESULTS Agenda corporativa 2021-01-04 13:42
agendadiba344681615 Jornada: Presentació de la Guia per a l'elaboració dels Plecs de contractació del SAD 2020-12-10 10:30:00 2020-12-10 12:30:00 https://www.diba.cat/documents/14465/344309585/imatge+target%C3%B3+SAD.png/86924488-e3a8-c12a-128a-bd3d3e89c090?t=1607077725184 https://www.diba.cat/web/benestar/-/jornada-presentaci%C3%B3-de-la-guia-per-a-l-elaboraci%C3%B3-dels-plecs-de-contractaci%C3%B3-del-sad 1 Diputació diputacio Assistència Virtual L'Àrea de Cohesió Social, Ciutadania i Benestar, mitjançant el Servei d'Acció Social, desenvolupa un seguit d'actuacions adreçades a promoure i acompanyar els ens locals en la millora organitzativa i en la gestió de qualitat en l'àmbit dels serveis socials de competència de l'administració local.El servei d'ajuda domiciliària (SAD) és un dels principals serveis socials de competència local, un instrument estratègic de les  polítiques de benestar social, amb perspectives de creixement tant en demanda del servei com en l'oferta de llocs de treball.En el marc del suport tècnic al servei d'ajuda domiciliària, em plau fer-te arribar la Guia per a l'elaboració dels Plecs de contractació del SAD, que  espero sigui d'utilitat a l'equip tècnic de serveis socials així com a altres instàncies de la institució.L'objectiu d'aquesta Guia és orientar els i les professionals de serveis socials implicats en els processos de licitació del SAD, sobretot en els aspectes tècnics, i també en els jurídics i econòmics que hi intervenen. La Guia conté els materials didàctics d'un Seminari que es va dur a terme els mesos d'octubre a novembre del 2019 i recull les aportacions de les participants en aquest Seminari, tal com figura en els crèdits.Amb motiu de la publicació de la Guia, hem organitzat una jornada telemàtica per al dia 10 de desembre de 10.30 h a 12.30 h, en la qual,  ens acompanyarà la Diputada de l'Àrea de Cohesió Social, Ciutadania i Benestar, Sra. Lluïsa Moret, el director general de l'Imserso, Sr. Luis Barriga, on es presentaran experiències de l'àmbit local en relació al SAD.Podeu consultar el programa clicant aquí. nominatim/ZERO_RESULTS Agenda corporativa 2021-02-28 23:42
agendadiba345382029 Junta de govern Institut del Teatre 2020-12-16 11:30:00 2020-12-16 12:30:00 41.3955350,2.1575980 1 Vega López, Alfredo; Cultura; Reunió vega_lopez_alfredo; cultura; reunio <p>Alfredo Vega, diputat president Àrea d'educació, esports i joventut</p> nominatim/OK Agenda corporativa 2021-02-28 23:42
agendadiba344352754 Cursa Sant Silvestre El Masnou 2020-12-26 00:00:00 2020-12-26 23:59:59 L’Ajuntament del Masnou organitza, el dia 26 de desembre, la 41a edició de la Sant Silvestre del Masnou “Gran Premi Diputació de Barcelona”.La Sant Silvestre del Masnou, la més antiga de Catalunya, es la primera Sant Silvestre oficial confirmada a Catalunya, després de rebre les autoritzacions de l'Ajuntament del Masnou, Federació Catalana d'Atletisme i formarà part del calendari de la Federació Espanyola d’Atletisme. https://www.diba.cat/web/esports/-/cursa-sant-silvestre-el-masnou https://www.lasansi.com/ca/sant-silvestre-masnou 1 Activitats d’altres amb suport de la Diputació de Barcelona; Esdeveniments; El Masnou; esportius activitats_daltres_amb_suport_de_la_diputacio_de_barcelona; esdeveniments; el_masnou; esportius La cursa complirà amb tots els requisits de seguretat i higiene obligatoris, i recomanats per les autoritats, amb un límit de 900 inscrits, tant de nivell internacional com atletes populars.L’edició anterior va ser la cursa masculina de 5km amb més nivell a tota Espanya.Aquest any no es desenvoluparan curses infantils amb la intenció de reduir la participació i fer d’aquest un esdeveniment segur i controlat, tenint en compte que aquestes curses sempre compten amb la col·laboració dels pares i mares i la presencia de molts familiars.L’esdeveniment es dividirà en tres curses mixtes amb 300 participants a cada sortida i amb la següent previsió horària:1a sortida a les 9.30h, els corredors i corredores d’aquesta cursa, no hauran d’acreditar cap marca per inscriure’s.2a sortida a les 10.30h, els corredors i corredores d’aquesta cursa, tampoc hauran d’acreditar cap marca.3a sortida a les 11.30h, els corredors i corredores d’aquesta cursa, hauran d’acreditar una marca inferior a 25 minuts en els 5 quilòmetres.Les curses compliran amb el distanciament de seguretat requerit en el moment de l'esdeveniment, i comptarà el temps de cada participant des que passi per les catifes de cronometratge (Championchip).Amb el patrocini principal de la marca Hoka, la col·laboració de diferents empreses del sector esportiu i l’organització de l’Ajuntament del Masnou, El Club Atletisme la Sansi i el suport de la Diputació de Barcelona, es vol impulsar la realització i visualització de les activitats esportives, com activitats segures i controlades.   nominatim/ZERO_RESULTS Agenda corporativa 2021-02-28 23:42
agendadiba296148340 Prevenció i atenció a les violències sexuals als espais públics d’oci 2021-02-23 10:00:00 2021-02-25 12:00:00 https://www.diba.cat/web/cerc/-/prevencio-i-atencio-a-les-violencies-sexuals-i-masclistes-als-espais-publics-d-oci oerc.formacio@diba.cat 1 general general <p>Tècnics municipals de cultura</p> Aquest curs, organitzat pel Centre d’Estudis i Recursos Culturals i l’Oficina de les Dones i LGTBI de la Diputació de Barcelona té com a objectiu bàsic donar un enfocament centrat en la cultura en els espais públics d’oci, sobretot pel que fa a festes majors, festivals i esdeveniments culturals. En aquestes sessions s’abordarà la importància de la comunicació, la prevenció i l’educació, així com la tipologia d’agressions que es produeixen en aquesta mena d’esdeveniments. D’aquesta manera es parlarà també de la legislació en matèria de violències masclistes, de les violències sexuals en els contextos d’oci, dels àmbits d’intervenció per a la prevenció i l’abordatge de les violències sexuals i de l’eina dels protocols d’oci, amb tot un seguit d’exemples de bones pràctiques i de propostes d’intervenció a nivell municipal. Un altre punt important del curs són les estratègies preventives, és a dir les campanyes i protocols que cal seguir en aquest àmbit. Pel que fa en aquests últims s’incidirà en l’enfocament comunitari, en els eixos i àmbits d’actuació, així com en les accions a promoure. En tots aquests casos es partirà de l’aplicació d’aquests protocols a l’àmbit cultural.DocentsCarla AlsinaSociòloga, Màster en estudis de dones, gènere i ciutadania. Coordinadora de l’Ateneu Popular 9 Barris. Impulsora del Centre per a la defensa dels drets humans Irídia. Ha liderat l’àrea d’empoderament econòmic i l’eix l’economia feminista de la Fundació Surt. Des de fa cinc anys, impulsa la incorporació de la mirada feminista en espais d’oci nocturn i projectes culturals, des de la consultoria i conjuntament amb ens municipals i la Diputació de Barcelona. Ivet OriolsSociòloga. Màster en estudis de dones, gènere i ciutadania. Postgrau en polítiques públiques. Coordinadora de la línia de consultoria de l'Observatori Noctàmbules, projecte de la Fundació Salut i Comunitat especialitzat en la recerca i el disseny d'estratègies d'abordatge davant les violències sexuals als espais festius. Compta amb una àmplia experiència en la dinamització de processos i disseny de protocols en col·laboració amb la Diputació de Barcelona i d’altres ens locals i supralocals. ProgramaPREINCRIPCIÓ TANCADA  nominatim/ZERO_RESULTS Agenda corporativa 2021-02-28 23:42
agendadiba296148162 La governança des de la cultura i el món local : tot repensant la participació ciutadana 2021-02-09 10:00:00 2021-02-11 13:00:00 https://www.diba.cat/web/cerc/-/la-governanca-des-de-la-cultura-i-el-mon-local-tot-repensant-la-participacio-ciutadana oerc.formacio@diba.cat 1 general general <p>Tècnics municipals de cultura</p> Aquest curs té per objectiu definir la governança des de la cultura i el món local, tot difonent bones pràctiques en el camp de la participació ciutadana en les decisions i programacions culturals.La governança en relació a la participació i els pressupostosEls continguts del curs se situaran en el context de les polítiques de participació i les polítiques culturals, incidint en preguntes clau sobre qui ha de participar i sobre què es participa. Es vol incidir, així, en el disseny dels processos de participació, tot familiaritzant-se amb les diferents tècniques i metodologies participatives, així com en el planejamebnt d'activitats que utilitzin diferents tècniques i dinàmiques participatives, en les experiències d'innovació social i en la reflexió al voltant del rol de les TIC en l'impuls de polítiques de participació local. Un altre punt clau són els criteris de governança aplicats als pressupostos. Cal avançar, en aquest sentit, cap a models més participatius que impliquin un repartiment més just i equitatiu dels pressupostos municipals. Els pressupostos limitats i l'impacte de l'epidèmia de la Covid impliquen saber prioritzar i actuar amb una visió de futur, amb una visió a mig i llarg termini que eviti concentrar-se en fórmules efímeres, les quals poden implicar una distribució no sempre justa dels recursos. Docents Carola Castellà Doctora en ciència política i llicenciada en sociologia. Màster en iniciació a la recerca en ciència política de l'administració. Actualment és professora associada al Departament de Ciència Política i Dret Públic de la UAB i professora consultora a la UOC. També treballa a la Diputació de Barcelona, assessorant i formant equips polítics i tècnics dels ajuntaments i també en temes d'implicació de la ciutadania.En aquest vídeo podeu veure Carola Castellà tot parlant de pressupostos participatius en el marc del Lab Metadecidim.  Lluís BonetDirector del Programa de Gestió Cultural i professor d'economia de la Universitat de Barcelona. Expert en economia, gestió i politiques culturals. Ha estat investigador invitat del Massachusetts Institute of Technology i de la Universitat de Montpeller. Ha estat president de la xarxa europea ENCACT i és coordinador de projectes finançats pels programes Horizon2020, Erasmus+ i Creative Europe.I en aquest altre vídeo, Lluís Bonet ens explica com distribuir els fons públics en termes d'eficàcia, eficiència i equitat. ProgramaPREINSCRIPCIÓ TANCADA    nominatim/ZERO_RESULTS Agenda corporativa 2021-02-28 23:42
agendadiba296148375 La mediació en els conflictes culturals 2021-03-09 10:00:00 2021-03-11 12:00:00 https://www.diba.cat/web/cerc/-/la-mediacio-en-els-conflictes-culturals oerc.formacio@diba.cat 1 general general <p>Tècnics municipals de cultura</p> Curs online que té per objectiu remarcar la importància de la mediació en tota mena de conflictes de tipus cultural, tot detallant i analitzant els tipus de situacions que requereixen mediació (conflictes entre comunitats, entre agents culturals, entre entitats, entre col·lectius determinats i l'ajuntament, etc). La cooperació, el diàleg i la resolució de conflictes com a paradigmaLa mediació s’ha erigit com una estratègia de primer ordre per tal d’arribar a consensos i poder bastit un treball comú basat en la cooperació i la resolució de problemes. Per assolir aquesta fita és necessària, no cal dir-ho, una tasca incessant de diàleg, amb les consegüents tècniques de mediació. El curs vol incidir de manera especial en tot aquest seguit de tècniques, per tal de fornir als professionals de la cultura de recursos per afrontar les situacions difícils en què es troben en la seva tasca diària. Per aquest motiu s’experimentarà de manera pràctica amb diversos formats de mediació i es fomentarà l’empatia i la comprensió com a primer pas per a la resolució de problemes, tot potenciant el paper dels departaments de cultura com a mitjancers. El curs alternarà les explicacions teòriques amb les bones pràctiques i amb els exemples basats en experiències reals, buscant la implicació dels participants, els quals seran bàsics a l’hora d’exposar les seves experiències concretes en aquest camp.  Una docent que coneix de primera mà el món de la mediació i que compta amb una àmplia experiència en el sectorEn aquest curs comptem amb Maria Munné, que treballa i investiga en el camp de la medicació i que té una reconeguda experiència en el nostre àmbit. Docent Maria MunnéProfessora del departament de Psicologia Social i Psicologia Quantitativa de la Universitat de Barcelona. Co-directora del Màster de Mediació Professional de la Universitat Pompeu Fabra-Barcelona School of Management (UPF-BSM). Mediadora professional al despatx Wilhelm-Munné & Associats. Supervisora de l’equip de Jústícia Restaurativa en Adults per a AGI (Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya). En aquest vídeo podeu veure Maria Munné tot parlant de mediació i empoderament com a eina per afrontar situacions conflictives, especialment en l'actual context de la pandèmia.Trobareu el formulari d'inscripció en el següent enllaç:   PREINSCRIPCIONSPrograma  nominatim/ZERO_RESULTS Agenda corporativa 2021-02-28 23:42
agendadiba345364467 El treball cultural en xarxa. Situació actual i perspectives de futur 2021-11-30 00:00:00 2021-12-02 23:59:59 https://www.diba.cat/web/cerc/-/el-treball-cultural-en-xarxa.-situaci%C3%B3-actual-i-perspectives-de-futur 1 Treballar en xarxa ja no és una possibilitat més en el camp de les polítiques culturals municipals, sinó una necessitat ineludible. Treballar en xarxa vol dir obrir-se als agents que operen al municipi, establir aliances amb les associacions, entitats i particulars que treballen en el camp de la cultura, crear aliances entre equipaments, entitats i altres administracions, siguin o no del mateix municipi, i aprendre a operar en un terreny horitzontal i no pas vertical. Les xarxes poden ser perdurables o bé transitòries, lligades a objectius d’ampli abast o bé vinculades a projectes concrets. La seva versatilitat n’explica també la complexitat. Les sessions d’aquest curs se centraran en els conceptes, recursos i possibilitats del treball en xarxa.  nominatim/ZERO_RESULTS Agenda corporativa 2021-01-04 13:42
agendadiba345364455 Acostem la ciència ciutadana als nostres barris i municipis 2021-10-23 00:00:00 2021-10-25 23:59:59 https://www.diba.cat/web/cerc/-/acostem-la-ci%C3%A8ncia-ciutadana-als-nostres-barris-i-municipis 1 Com es pot apropar un àmbit complex com el de la ciència a la població? Aquest curs està especialment dissenyat per respondre a aquesta qüestió, tot partint de la necessitat que la població disposi d’informació contrastada sobre la ciència, sense necessitat d’haver-se de desplaçar als grans equipaments divulgatius. El curs abordarà de manera pràctica tot un seguit d’activitats, estratègies i accions possibles en el terreny de la divulgació científica, l’educació i el treball en els barris, sempre tenint en compte els recursos i les possibilitats de què disposen els municipis, i treballant colze a colze amb el teixit social.  nominatim/ZERO_RESULTS Agenda corporativa 2021-01-04 13:42
agendadiba345364443 Realitat immersiva, realitat augmentada i realitat virtual. Implementacions i perspectives en el terreny de les polítiques culturals 2021-11-16 00:00:00 2021-11-18 23:59:59 https://www.diba.cat/web/cerc/-/realitat-immersiva-realitat-augmentada-i-realitat-virtual.-implementacions-i-perspectives-en-el-terreny-de-les-pol%C3%ADtiques-culturals 1 Aquest curs és una bona ocasió per introduir-se en la realitat immersiva, l’augmentada i la virtual, totes tres cada vegada més esteses en el món de la cultura, sobretot en museus i sales d’exposicions. La realitat virtual és una realitat creada amb mitjans informàtics, amb paral·lelismes o no amb la realitat física, mentre que l’augmentada suma elements virtuals a la realitat física, a través de codis QR. La realitat immersiva comprèn una hibridació de les anteriors i possiblement constitueixi un dels horitzons de futur més suggeridors. Contràriament al que sol pensar-se de manera  habitual, crear realitat augmentada no és gaire difícil ni res allunyat de les nostres possibilitats tecnològiques. El curs farà un recorregut per totes aquestes possibilitats, imbricant-les en la realitat de les polítiques culturals municipals.  nominatim/ZERO_RESULTS Agenda corporativa 2021-01-04 13:42
agendadiba345364431 Espai Claustre: Art i territori: exemples de dinamització local 2021-10-19 00:00:00 2021-10-21 23:59:59 https://www.diba.cat/web/cerc/-/espai-claustre-art-i-territori-exemples-de-dinamitzaci%C3%B3-local 1 En els darrers anys s’ha intensificat la relació de l’art amb el territori, arran de la revaloració de l’entorn natural i de les potencialitats culturals dels diferents espais. Des del món local es poden intensificar de manera particular les relacions entre art i territori, no només com a llocs on s’esdevenen les accions, sinó en vinculació estreta amb les polítiques culturals del municipi i amb els artistes que hi viuen o hi treballen. Les sessions aprofundiran aquests lligams i ajudaran a bastir noves estratègies per potenciar els diferents territoris des del camp de les arts.  nominatim/ZERO_RESULTS Agenda corporativa 2021-01-04 13:42
agendadiba345364419 Creació, seguiment i avaluació de projectes culturals 2021-10-05 00:00:00 2021-10-07 23:59:59 https://www.diba.cat/web/cerc/-/creaci%C3%B3-seguiment-i-avaluaci%C3%B3-de-projectes-culturals 1 Aquest curs, estretament vinculat a “El treball per projectes. Una nova manera d’incidir en el teixit cultural”, aprofundirà aquest cop en els aspectes més pràctics, tot centrant-se en els passos necessaris per crear un projecte cultural, fer-ne el seguiment i, finalment, avaluar-lo d’acord amb una sèrie de criteris establerts de manera prèvia. Quins han de ser els objectius del projecte? A qui s’adreça? Amb qui haurem de treballar? Quina periodicitat tindrà? Amb quins criteris el podrem avaluar? Aquests són alguns dels interrogants que aquests curs resoldrà, tot incidint de manera particular en la realitat cultural de l’administració local.  nominatim/ZERO_RESULTS Agenda corporativa 2021-01-04 13:42
agendadiba345364400 Espai Claustre: Interfícies digitals i nous imaginaris culturals (Segona edició) 2021-06-30 00:00:00 2021-07-01 23:59:59 https://www.diba.cat/web/cerc/-/espai-claustre-interf%C3%ADcies-digitals-i-nous-imaginaris-culturals-segona-edici%C3%B3- 1 Aquesta sessió té com a objectiu principal pensar la nostra relació amb les interfícies digitals, tot partint de la situació inicial d'on veníem i la transformació posterior arran del coronavirus. En el moment actual s'han produït tot un seguit de canvis que afecten la relació amb la identitat personal, la relació amb els altres, el vincle amb l'esfera pública i el lligam amb les eines d'expressió cultural. El curs aprofundirà en el concepte d'interfície i en com els dispositius influeixen no només en les relacions socials i culturals, sinó també en la nostra visió del món i en la manera en què configurem la realitat. Docent Íngrid GuardiolaProfessora, programadora audiovisual, directora, comissària i assagista, a més de doctora en Humanitats per la Universitat Pompeu Fabra i professora associada de la universitat de Girona. També ha exercit la docència en diverses universitats catalanes. El 2018 va publicar el seu celebrat assaig L'ull i la navalla (Arcàdia), pel qual va rebre el premi Serra d'Or. El seu últim treball és Fils. Cartes sobre el confinament, la vigilància i l'anormalitat (Arcàdia), escrit conjuntament amb Marta Segarra. nominatim/ZERO_RESULTS Agenda corporativa 2021-02-26 11:37
agendadiba345364388 El treball per projectes. Una nova manera d’incidir en el teixit cultural 2021-06-08 00:00:00 2021-06-10 23:59:59 https://www.diba.cat/web/cerc/-/el-treball-per-projectes.-una-nova-manera-d-incidir-en-el-teixit-cultural 1 Els projectes culturals impliquen una nova manera de treballar, basada en objectius compartits entre diverses institucions, associacions i persones que es mouen en l’àmbit cultural a títol individual. Enfront de l’antic paradigma vertical, treballar per projectes implica una nova versatilitat que té molt a veure amb la diversitat d’interlocutors, d’agents i de persones implicades en la tasca. Els tècnics culturals de les administracions es mouen, llavors, en un nou terreny en què s’esborra el dirigisme i s’imposa el diàleg, la interlocució i la diversitat de veus i d’estils de treball. Aquest curs posarà l’accent justament en aquestes noves maneres de procedir, tot fornint elements per reeixir en aquestes tasques. DocentsMireia Calafell Poeta i productora cultural. Actualment és comissària de Barcelona Poesia i ha estat directora del Festival Poesia i +. Recentment, ha col·laborat com a investigadora en projectes de recerca sobre polítiques culturals i gestió comunitària de la cultura amb XarxaProd, la consultoria social Spora i la cooperativa La Hidra. Des de 2017, forma part de la Fundació Maria-Mercè Marçal. David Roselló i Cerezuela Màster en gestió cultural per la Universitat de Barcelona. Ha desenvolupat la seva trajectòria professional en la gestió, l’acció, la docència i la consultoria, sempre en el camp cultural. Des de 1988 desenvolupa estudis de consultoria, en especial Plans Estratègics de Cultura i és professor invitat arreu de Catalunya, l’Estat espanyol, Europa, Amèrica Llatina, Àfrica i Àsia. Fou cofundador de l’Associació de Professionals de la Gestió Cultural de Catalunya, el 1993. És autor de l’obra de referència Diseño y evaluación de proyectos culturales (ed. Ariel, 2004, 10 edicions) i coautor de Gestión cultural. Estudios de caso (Ariel, 2008). nominatim/ZERO_RESULTS Agenda corporativa 2021-02-25 16:39
agendadiba345364376 Xarxes socials i comunicació cultural. La necessitat d’una estratègia global en els municipis 2021-05-18 00:00:00 2021-05-19 23:59:59 https://www.diba.cat/web/cerc/-/xarxes-socials-i-comunicaci%C3%B3-cultural.-la-necessitat-d-una-estrat%C3%A8gia-global-en-els-municipis 1 La comunicació dels esdeveniments culturals, així com dels seus objectius i tasques prioritàries, està lligada de manera substancial amb les xarxes socials. Tanmateix, ben sovint els tècnics de cultura han d’exercir unes tasques comunicatives que no sempre s’emmarquen en una visió global del municipi. Aquesta estratègia és bàsica i prioritària si se’n vol acréixer l’efectivitat i es vol arribar a les diferents capes de la població de manera efectiva. Les xarxes socials no poden actuar deslligades d’una visió global i estratègica dins del municipi. Aquest curs fornirà eines i direccions per afrontar la tasca comunicativa des d’una visió de conjunt. DocentsMireia MoraComunicadora i gestora cultural, prové de l'àmbit de la intervenció social i les polítiques de joventut. Treballa en el món cultural des de fa més d'una dècada, mantenint una especial relació amb les arts en viu i la comunicació. Del seu currículum professional destaquen la direcció de les relacions públiques del Festival Grec 2015 amb l’agència de comunicació Comèdia. També ha estat cap de comunicació de diversos espais escènics com el Teatre Victòria i el Teatre Akadèmia. Va ser la cap de màrqueting de Dagoll Dagom durant gairebé 4 anys amb els quals va dur a terme la celebració del 40 aniversari de la companyia i la tercera reestrena del popular Mar i Cel. Fa quatre anys va iniciar la seva carrera professional com a freelance, que va culminar amb la fundació de l'agència de comunicació i RRPP La Tremenda. Té un nivell natiu del català i el castellà tant oral com escrit i un nivell competent d’italià.Núria OlivéGraduada en Comunicació Cultural per la Universitat de Girona i màster en Gestió Cultural per la Universitat de Barcelona. Ha treballat 5 anys com a executiva de premsa a l’agència de comunicació Comèdia i com a cap de premsa del Festival Temporada Alta, el Teatre-Auditori Sant Cugat, la Mostra Igualada, la Fira Mediterrània de Manresa, el Mercat de Música Viva de Vic i la Fira Trapezi Reus, entre molts d’altres projectes. També ha format part de l'equip de premsa de Fira Tàrrega 2015 i 2016. Té un nivell natiu del català i el castellà tant oral com escrit; un nivell alt d’anglès i un nivell competent de francès.  nominatim/ZERO_RESULTS Agenda corporativa 2021-02-26 11:37
agendadiba345364358 Divulgació científica, el millor antídot contra les fake news i la desinformació 2021-05-04 00:00:00 2021-05-06 23:59:59 https://www.diba.cat/web/cerc/-/divulgaci%C3%B3-cient%C3%ADfica-el-millor-ant%C3%ADdot-contra-les-fake-news-i-la-desinformaci%C3%B3 1 El concepte de fake news ha sorgit amb força en els darrers anys, com a conseqüència de l’auge de les postures populistes i també com a conseqüència de la visió sensacionalista i comercial del dret a la informació. Durant la crisi de la Covid 19 el nombre de notícies falses i de rumors infundats ha estat abassegador. Això sovint ha afectat la credibilitat de la ciència i ha creat intranquil·litat entre la població. Des dels municipis és possible contribuir a eradicar aquestes pràctiques de la desinformació, tot oferint una informació rigorosa, contrastada i basada en l’evidència.DocentsMichele Catanzaro és doctor en física i periodista freelance, per a mitjans com El Periódico de Catalunya, Nature i d'altres. És coautor del llibre 'Redes. Una breve introducción' i del documental 'Injustícia exprés: el cas Óscar Sánchez'. Ha rebut beques d'investigació periodística per part del Journalism Fund, European Journalism Center i altres organitzacions. El seu treball ha sigut reconegut pels premis Rei d'Espanya, European Science Writer of the Year, Prisma, Hotzbrink i Colombine, entre d'altres. Valentina Raffio és periodista especialitzada en ciència i pensament crític. Graduada en periodisme per la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona (UPF) i amb un màster en història de la ciència per la Universitat de Barcelona (UB) y la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Ha treballat en l'àmbit de la recerca i la divulgació a l'Observatori de la Comunicació Científica (OCC). Actualment treballa com a periodista de la secció de ciència i medi ambient de El Periódico de Catalunya i col·labora en diversos projectes de divulgació com l’Observatori ‘Percientex’, des d'on recull i estudia exemples de periodisme científic de qualitat. També forma part de l'Associació Catalana de Comunicació Científica (ACCC). nominatim/ZERO_RESULTS Agenda corporativa 2021-02-20 06:17
agendadiba345364340 La col·laboració en l'àmbit de la cultura com a estratègia d'innovació (Segona edició) 2021-04-27 00:00:00 2021-04-29 23:59:59 https://www.diba.cat/web/cerc/-/la-col%C2%B7laboraci%C3%B3-en-l-%C3%A0mbit-de-la-cultura-com-a-estrat%C3%A8gia-d-innovaci%C3%B3-segona-edici%C3%B3- 1 Aquesta és una ocasió per conèixer de primera mà diferents maneres de pensar els projectes i d’incidir en un context de canvi en què caldrà abordar les programacions culturals de manera diferent. El curs vol obrir interrogants sobre les pràctiques culturals en xarxa i la importància de col·laborar en temps incerts, tot identificant elements claus per fomentar el treball col·laboratiu. Les institucions han canviat, així com també la manera d’elaborar els projectes, i alhora han aparegut noves formes de lideratge. El  treball amb diversos interlocutors i agents és clau a l’hora de definir les noves estratègies de la cultura.Una sessió imprescindible si voleu saber com caldrà treballar en el camp cultural en els propers anys.  nominatim/ZERO_RESULTS Agenda corporativa 2021-01-04 13:42
agendadiba345364322 La col·laboració en l'àmbit de la cultura com a estratègia d'innovació 2021-04-12 00:00:00 2021-04-29 23:59:59 https://www.diba.cat/web/cerc/-/la-col%C2%B7laboraci%C3%B3-en-l-%C3%A0mbit-de-la-cultura-com-a-estrat%C3%A8gia-d-innovaci%C3%B3-primera-edici%C3%B3- 1 Aquesta és una ocasió per conèixer de primera mà diferents maneres de pensar els projectes i d’incidir en un context de canvi en què caldrà abordar les programacions culturals de manera diferent. El curs vol obrir interrogants sobre les pràctiques culturals en xarxa i la importància de col·laborar en temps incerts, tot identificant elements claus per fomentar el treball col·laboratiu. Les institucions han canviat, així com també la manera d’elaborar els projectes, i alhora han aparegut noves formes de lideratge. El  treball amb diversos interlocutors i agents és clau a l’hora de definir les noves estratègies de la cultura.Una sessió imprescindible si voleu saber com caldrà treballar en el camp cultural en els propers anys. DocentsÀngel Mestres VilaEn l'actualitat és Director general de Trànsit Projectes. Educador social habilitat i coordinador acadèmic del Màster en gestió Cultural de la Universitat de Barcelona. És consultor d'Innovació transferència i desenvolupament. Director de projectes culturals i educatius en l'àmbit europeu i llatinoamericà i docent en universitats i organitzacions acadèmiques a: Espanya, Xile, Colòmbia, Uruguai, Cuba, Paraguai, Portugal, Perú, Andorra, Marroc, França, Mèxic, Argentina.Anteriorment ha estat Director general de DISTESA Grupo Anaya. Director de Comunicació i Recursos Externs de l'Institut de Cultura de Barcelona (ICUB), Ajuntament de Barcelona). President d'ABACUS Cooperativa.Tomás Guido IllgenActualment forma part de l’equip responsable de #PlantaUno - Centre d'investigació en cultura a L’Hospitalet de Llobregat-Barcelona impulsat per Trànsit Projectes, Ceps Projectes Socials i ITD. Diplomat en Disseny Industrial a l'Escola d'Arts Aplicades Llotja i Postgrau en Gestió i Polítiques Culturals de la Universitat de Barcelona. Ha desenvolupat la seva trajectòria professional entre Madrid, Medellin-Colombia i Barcelona al davant de processos de cooperació cultural internacional, disseny i producció de projectes artístics centrats en la creació de xarxes i processos comunitaris. Ha format part dels equips de consultoria en programes com Redesearte Paz, Art for Change-Fundació la Caixa, Premi Lluís Carulla per a la Transformació Social o PlataformaC  Comunitats digitals d'aprenentatge. Gemma Lladós SasActualment és responsable de l'àrea d'administració de Trànsit Projectes. Llicenciada en Filologia Catalana, educadora social habilitada i diplomada en Antropologia Social i Cultural. Ha dirigit els equips de treball de diferents projectes socials, culturals i educatius. Ha impartit els mòduls de gestió d'equips en el Màster de gestió d'Empreses Culturals de la UB i de la UIC i en el Màster de Direcció de Centres residencials d'acció educativa de la Universitat Ramon Llull. Forma part dels equips de consultoria en programes com Innova Cultural de Fundació la Caixa i Fundación Caja Navarra, Premi Lluís Carulla per a la Transformació Social o en el procés participatiu per la definició del Pla de Biblioteques de Granollers. nominatim/ZERO_RESULTS Agenda corporativa 2021-02-25 16:39
agendadiba300053217 Racionalització d’usos i espais en els equipaments culturals (segona edició) 2021-03-15 10:00:00 2021-03-17 13:00:00 https://www.diba.cat/web/cerc/-/racionalitzacio-d-usos-i-espais-en-els-equipaments-culturals-2a-edicio- oerc.formacio@diba.cat 1 general general <p>Tècnics municipals de cultura</p> Aquest curs proporcionarà estratègies per maximitzar l’aprofitament dels diversos espais d’un equipament o centre cultural, tot determinant els problemes plantejats per la compartició d’espais i establint, alhora, criteris de periodicitat i programació consensuats i raonables. S’incidirà igualment en els principals problemes d’utilització dels espais en els equipaments culturals i es plantejaran solucions de racionalització en l’ús i repartiment dels diferents espais. Si el problema dels espais afecta la vostra tasca diària i la relació amb les associacions, aquest curs us ajudarà amb eines efectives i solucions basades en l’experiència municipal.DocentsDavid RosellóMàster en gestió cultural per la Universitat de Barcelona. Ha desenvolupat la seva trajectòria professional en la gestió, l’acció, la docència i la consultoria, sempre en el camp cultural. Des de 1988 desenvolupa estudis de consultoria, en especial Plans Estratègics de Cultura i és professor invitat arreu de Catalunya, l’Estat espanyol, Europa, Amèrica Llatina, Àfrica i Àsia. Fou cofundador de l’Associació de Professionals de la Gestió Cultural de Catalunya, el 1993. És autor de l’obra de referència Diseño y evaluación de proyectos culturales (ed. Ariel, 2004, 10 edicions) i coautor de Gestión cultural. Estudios de caso (Ariel, 2008). Patrícia Julià Llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona i Màster en Dret de la Societat de la Informació. Especialització en dret digital i en auditories en protecció de dades i entorns tecnològics. És sòcia i responsable de l’Àrea Jurídica de l’empresa Seinprodat Asesores, S.L. Fa més de 15 anys que exerceix com advocada en la branca del Dret Mercantil, i el Dret d’associacions i fundacions. I és advocada de la Federació d’Ateneus de Catalunya des de fa 10 anys. Col·labora fent formacions per ajuntaments en matèria de Protecció de Dades, formació a les entitats sense ànim de lucre, i assessorament legal d’entitats (associacions i fundacions). La sessió impartida per Patrícia Julià serà presentada, al seu torn, per Eugènia Argimon, tècnica del Programa d’Assessoraments del Centre d’Estudis i Recursos Culturals de la Diputació de Barcelona.Programa   nominatim/ZERO_RESULTS Agenda corporativa 2021-02-28 23:42
agendadiba344524618 2a Trobada Jurat- Premi Josep Ma. Rueda i Palenzuela 2020-11-19 13:00:00 2020-11-19 15:00:00 41.3955350,2.1575980 1 Llorens Carbonell, Teresa; Personal directiu professional; Reunió; Cohesió Social, Ciutadania i Benestar llorens_carbonell_teresa; personal_directiu_professional; reunio; cohesio_social_ciutadania_i_benestar <table class='Table' style='width:800px; margin-left:66px; border-collapse:collapse' width='0'> <tbody> <tr> <td nowrap='nowrap' style='border-bottom:1px solid black; width:156px; padding:0cm 5px 0cm 5px; height:20px; border-top:1px solid black; border-right:1px solid black; border-left:1px solid black' valign='bottom'> <p><span style='font-size:11pt'><span style='line-height:normal'><span style='font-family:Calibri,sans-serif'><span style='font-size:10.0pt'><span style='color:black'>Teresa Llorens nominatim/OK Agenda corporativa 2021-02-28 23:42
agendadiba338411469 1a Trobada Jurat- Premi Josep Ma. Rueda i Palenzuela 2020-09-14 12:00:00 2020-09-14 13:30:00 1 general; Llorens Carbonell, Teresa; Personal directiu professional; Reunió; Cohesió Social, Ciutadania i Benestar general; llorens_carbonell_teresa; personal_directiu_professional; reunio; cohesio_social_ciutadania_i_benestar A les 12 <table class='Table' style='width:800px; margin-left:66px; border-collapse:collapse' width='0'> <tbody> <tr> <td nowrap='nowrap' style='border-bottom:1px solid black; width:156px; padding:0cm 5px 0cm 5px; height:20px; border-top:1px solid black; border-right:1px solid black; border-left:1px solid black' valign='bottom'> <p><span style='font-size:11pt'><span style='line-height:normal'><span style='font-family:Calibri,sans-serif'><span style='font-size:10.0pt'><span style='color:black'>Teresa Llorens nominatim/ZERO_RESULTS Agenda corporativa 2021-02-28 23:42
agendadiba345174283 Reunió PESS DTASF- FMC-ACM 2020-12-04 17:00:00 2020-12-04 18:00:00 41.3955350,2.1575980 1 Llorens Carbonell, Teresa; Personal directiu professional; Reunió; Cohesió Social, Ciutadania i Benestar llorens_carbonell_teresa; personal_directiu_professional; reunio; cohesio_social_ciutadania_i_benestar Microsoft TEAMS <p style='margin-bottom: 11px;'><font color='#000000'><font face='Calibri'>Teresa Llorens - Coordinadora de l’Àrea de Cohesió Social, Ciutadania i Benestar</font></font></p> <p style='margin-bottom: 11px;'><font color='#000000'><font face='Calibri'>Josep Muñoz- Gerent de Serveis de Benestar Social</font></font></p> <p style='margin-bottom: 11px;'><font color='#000000'><font face='Calibri'>Francesc Hernández- Cap del Servei d’Acció Social</font></font></p> <p style='margin-bottom: 11px;'><font color='#000000'><font face='Calibri'>Representants de diferents institucions</font></font></p> nominatim/OK Agenda corporativa 2021-02-28 23:42
agendadiba345174257 Reunió LAB Bonnemaison 2020-12-04 09:00:00 2020-12-04 10:00:00 41.3955350,2.1575980 1 Llorens Carbonell, Teresa; Personal directiu professional; Reunió; Cohesió Social, Ciutadania i Benestar llorens_carbonell_teresa; personal_directiu_professional; reunio; cohesio_social_ciutadania_i_benestar <p style='margin-bottom: 11px;'><font color='#000000'><font face='Calibri'>Teresa Llorens - Coordinadora de l’Àrea de Cohesió Social, Ciutadania i Benestar</font></font></p> <p style='margin-bottom: 11px;'><font color='#000000'><font face='Calibri'>Elena Lledós- Gerenta de Serveis d’Igualtat i Ciutadania</font></font></p> <p style='margin-bottom: 11px;'><font color='#000000'><font face='Calibri'>Laia Franco- Cap de l’Oficina de la Dona</font></font></p> <p style='text-indent: 0.6pt; margin-bottom: 11px; margin-left: 1px;'><font face='Calibri'><font color='#000000'>Silvia Cóppulo- Directora de l'Observatori de 'Lideratge en l'empresa'. UPF. Barcelona School of Management</font> </font></p> nominatim/OK Agenda corporativa 2021-02-28 23:42
Estadístiques 2021
Agenda corporativa

Mitjana 2021: 17,15 consultes/dia

Sabies que...?

...pots recuperar tots els actes culturals de Badalona?

Amb la API Rest pots cercar en un conjunt de dades en concret però també per tipus de contingut (que permet una cerca més àmplia) i/o inclús per municipi.

Exemple: https://do.diba.cat/api/tipus/acte/camp-rel_municipis/08015/