ID
Nom del lloc
Descripció
Adreça
Codi postal
Nom del municipi
Adreça completa
Localització
Imatge
Web
Correu de contacte
Telèfon de contacte
Fax
Horaris
Municipi
Temes
Etiquetes
Categoria
Comarca
Identificador secundari
Cercador/Codi
Director/Gerent
Xarxes Socials
Enllaços relacionats
Inici horari hivern
Inici horari estiu
Conjunt de dades
Últim canvi
arxius12 Arxiu Municipal de Borredà Pl. Major, 14 08619 BORREDÀ Pl. Major, 14, 08619, BORREDÀ 42.1357270,1.9941600 https://www.borreda.net/ajuntament---seu_electronica/serveis-i-tramits/serveis.php?recurs_id=15&categoria=7&taula=mod_serveis borreda@diba.cat 93 823 91 51 Dilluns i dimecres de 16 a 19h. Divendres de 10 a 13h 08024 3 Programa de Manteniment programa_de_manteniment 14 http://xam.diba.cat/wiki/arxiu-municipal-de-borreda Arxius municipals 2018-06-29 05:59

Estadístiques 2020
Arxius municipals

Mitjana 2020: 20,32 consultes/dia

Sabies que...?

...pots recuperar la informació dels museus en format RDF?

Actualment la API ofereix el retorn de les dades en format JSON per defecte, però se'n poden especificar d'altres com ara XML, CSV i RDF.

Exemple: https://do.diba.cat/api/dataset/museus/format/rdf-xml