ID
Nom del lloc
Descripció
Adreça
Codi postal
Nom del municipi
Adreça completa
Localització
Imatge
Web
Correu de contacte
Telèfon de contacte
Fax
Horaris
Municipi
Temes
Etiquetes
Categoria
Comarca
Identificador secundari
Cercador/Codi
Director/Gerent
Xarxes Socials
Enllaços relacionats
Inici horari hivern
Inici horari estiu
Url Cita Previa
Horari estiu dilluns
Horari estiu dimarts
Horari estiu dimecres
Horari estiu dijous
Horari estiu divendres
Horari estiu dissabte
Horari estiu diumenge
Observacions estiu
Horari hivern dilluns
Horari hivern dimarts
Horari hivern dimecres
Horari hivern dijous
Horari hivern divendres
Horari hivern dissabte
Horari hivern diumenge
Observacions hivern
Conjunt de dades
Últim canvi
arxius80 Arxiu Municipal de Lluçà Ca. dels Rourets, 1 08514 LLUÇÀ Ca. dels Rourets, 1, 08514, LLUÇÀ 42.0681660,2.0733000 http://www.lluca.cat/ajuntament-seu-electronica/serveis-i-tramits/serveis/arxiu-municipal.html llusa@diba.cat 93 855 40 62 Dilluns, dimecres i divendres de 10 a 14h 08109 3 Programa de Manteniment programa_de_manteniment 24 http://xam.diba.cat/wiki/arxiu-municipal-de-lluca Arxius municipals 2018-06-29 07:59

Estadístiques 2022
Arxius municipals

Mitjana 2022: 168,59 consultes/dia

Sabies que...?

...pots personalitzar les consultes a la API amb diversos filtres?

La API ofereix tant filtres per modificar la cerca de les dades (operadors LIKE, AND, OR...) com filtres per tractar-ne el retorn (paginació, ordenació...).

Exemple: https://do.diba.cat/api/dataset/puntesports/camp-all-like/poliesportiu/ord-adreca_nom/desc