ID
Nom del lloc
Descripció
Adreça
Codi postal
Nom del municipi
Adreça completa
Localització
Imatge
Web
Correu de contacte
Telèfon de contacte
Fax
Horaris
Municipi
Temes
Etiquetes
Categoria
Comarca
Identificador secundari
Cercador/Codi
Director/Gerent
Xarxes Socials
Enllaços relacionats
Inici horari hivern
Inici horari estiu
Conjunt de dades
Últim canvi
arxius123 Arxiu Municipal de Perafita Ca. Major, 19 08589 PERAFITA Ca. Major, 19, 08589, PERAFITA 42.0414070,2.1069820 http://www.perafita.cat perafita@diba.cat 93 853 00 01 Dilluns, dimecres i divendres de 10 a 14h 08160 3 Programa de Manteniment programa_de_manteniment 24 http://xam.diba.cat/wiki/arxiu-municipal-de-perafita Arxius municipals 2018-06-29 05:59

Estadístiques 2020
Arxius municipals

Mitjana 2020: 20,32 consultes/dia

Sabies que...?

...pots personalitzar les consultes a la API amb diversos filtres?

La API ofereix tant filtres per modificar la cerca de les dades (operadors LIKE, AND, OR...) com filtres per tractar-ne el retorn (paginació, ordenació...).

Exemple: https://do.diba.cat/api/dataset/puntesports/camp-all-like/poliesportiu/ord-adreca_nom/desc