ID
Nom del lloc
Descripció
Adreça
Codi postal
Nom del municipi
Adreça completa
Localització
Imatge
Web
Correu de contacte
Telèfon de contacte
Fax
Horaris
Municipi
Temes
Etiquetes
Categoria
Comarca
Identificador secundari
Cercador/Codi
Director/Gerent
Xarxes Socials
Enllaços relacionats
Inici horari hivern
Inici horari estiu
Url Cita Previa
Horari estiu dilluns
Horari estiu dimarts
Horari estiu dimecres
Horari estiu dijous
Horari estiu divendres
Horari estiu dissabte
Horari estiu diumenge
Observacions estiu
Horari hivern dilluns
Horari hivern dimarts
Horari hivern dimecres
Horari hivern dijous
Horari hivern divendres
Horari hivern dissabte
Horari hivern diumenge
Observacions hivern
Conjunt de dades
Últim canvi
arxius179 Arxiu Municipal de Sant Quirze Safaja Cra. de Barcelona, 2 08189 SANT QUIRZE SAFAJA Cra. de Barcelona, 2, 08189, SANT QUIRZE SAFAJA 41.7272530,2.1529350 https://www.santquirzesafaja.es/ajuntament/arxiu-municipal st.quirzes@diba.cat 93 866 03 68 De dilluns a divendres de 9 a 13.30h 08239 3 Programa de Manteniment programa_de_manteniment 42 http://xam.diba.cat/wiki/arxiu-municipal-de-sant-quirze-safaja Arxius municipals 2018-06-29 07:59

Estadístiques 2024
Arxius municipals

Mitjana 2024: 232,00 consultes/dia

Sabies que...?

...pots personalitzar les consultes a la API amb diversos filtres?

La API ofereix tant filtres per modificar la cerca de les dades (operadors LIKE, AND, OR...) com filtres per tractar-ne el retorn (paginació, ordenació...).

Exemple: https://do.diba.cat/api/dataset/puntesports/camp-all-like/poliesportiu/ord-adreca_nom/desc